โอกาสดีๆ ปีใหม่นี้ 'เลิกสูบบุหรี่'

| |
อ่าน : 1,922

ที่มา : เว็บไซต์ smartonline.in.th ข้อมูลโดย สุขสันต์​ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ smartonline.in.th และแฟ้มภาพ

โอกาสดีๆ ปีใหม่นี้ \'เลิกสูบบุหรี่\' thaihealth

โอกาสดีๆ 'ปีใหม่นี้..."เลิก" สูบบุหรี่'

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตำบลที่อยู่ในเขตตำบลแม่สา ในปี พ.ศ.2474 แยกออกมาตั้งเป็นตำบลดอนแก้ว โดยใช้บ้านดอนแก้วเป็นหมู่บ้านหลัก เพราะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ดินเป็นเนินสูงกว่าหมู่บ้านอื่น และเพื่อเป็นศิริมงคล โบราณถือว่า แก้ว แหวน เงินทอง เป็นสิ่งที่ดีงาม จึงเรียกมาจนปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว คือ "ดอนแก้ว ตำบลแห่งสุขภาวะ" หมายถึงตำบลที่มีสุขภาวะดีครบทั้งสี่ด้าน ได้แก่ กายจิต สังคม และปัญญา อันได้แก่

- สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีอุบัติภัย เป็นต้น

- สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น

- สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ทำงาน ในสังคม ในโลกซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี มีความสามัคคีในชุมชน และมีสันติภาพ เป็นต้น

- สุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจสูง เข้าถึงความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและชุมชน มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ เป็นต้น

โอกาสดีๆ ปีใหม่นี้ \'เลิกสูบบุหรี่\' thaihealth

นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองดอนแก้ว เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาวะด้วยการเลิกสูบบุหรี่ โดยได้เปิดเผยว่า "เมื่อก่อนสูบบุหรี่วันละ 2 ซอง ด้วยหน้าที่การงานเป็นนักเขียนแบบ เคยเลิกแล้วก็กลับมาสูบ พอกลับมาสูบใหม่ ก็เกิดอาการไอ "จึงใช้วิธีหักดิบ" เพราะฉะนั้นการทำงานเรื่องการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ใช้จากประสบการณ์ชีวิตตัวเองล้วนๆ ลด ละ เลิก เราเห็นเด็กอายุ 9 ขวบ สูบทั้งยาและบุหรี่ เป็นเด็กในละแวก อบต.นี่แหล่ะ การลดจุดขาย จะช่วยให้จำนวนคนสูบได้ดีที่สุด ผมจึงสนับสนุนเต็มที่กับกฎหมายนี้ และพยายามทำให้ร้านค้าในชุมชน งดขายบุหรี่ให้กับเด็ก ณ ปัจจุบันมีทั้งหมด 8 ร้าน และจะรณรงค์ต่อไปเพื่อดอนแก้วปลอดบุหรี่"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม