พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการควบคุมยาสูบ จ.อุดรฯ

| |
อ่าน : 1,143

ที่มา : เว็บไซต์ smartonline.in.th ข้อมูลโดย ไพบูลย์ เหลืองอิงคะสุต กรรมการควบคุมยาสูบจังหวัดภาคสื่อมวลชน

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ smartonline.in.th

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการควบคุมยาสูบ จ.อุดรฯ thaihealth

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการควบคุมยาสูบ จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา โดยนายแพทย์นัทวัช ศรีกุละวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้กฎหมายตาม  พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์. พ.ศ 2551 โดยมีวิทยากร จากสำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค นายจิระวัฒน์. อยู่สบาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย และคณะ มาเป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้

อนึ่ง จังหวัดอุดรธานีติดอันดับ 1 ใน 10 จังหวัด ที่มีอัตราการบริโภคยาสูบสูงสุด อยู่ในอันดับที่ 7 ของประเทศ ที่มีผู้บริโภคอายุต่ำกว่า 15 ปีตลอดจนอัตราการได้รับควันมือสองในรายจังหวัด ส่วนใหญ่ก็สอดคล้องกับการบริโภคยาสูบรายจังหวัด ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อัตราการดื่มของนักดื่มหน้าใหม่ก็มีอัตราสูงขึ้นเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนตลอดจนกลุ่มผู้ใช้แรงงานทางสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้กฎหมายและการนำกฎหมายมาบังคับใช้ตามพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 และ พรบ.เครื่องดื่ม 2551

โดยมีเป้าหมายผู้เข้าอบรมคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากอำเภอต่างๆ 20 อำเภอ 20 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจากอำเภอต่างๆ 20 อำเภอ 20 คน คณะครูอาจารย์ฝ่ายปกครองจากสถานศึกษาเขตมัธยมศึกษา 20 อำเภอจำนวน 40 คน ประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 20 ชุมชน 40 คน และพนักงานเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดอุดรธานี 20 อำเภอ 40 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม