งาน 'เดิน–วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา' ครั้งที่ 9

| |
อ่าน : 2,585

ที่มา : มูลนิธิหัวใจอาสา

ภาพประกอบจากมูลนิธิหัวใจอาสา

งาน \'เดิน–วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา\' ครั้งที่ 9 thaihealth

งาน "เดิน–วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา" ครั้งที่ 9

ด้วยมูลนิธิหัวใจอาสา และองค์กรภาคี อันได้แก่ สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย, สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.), สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส, กลุ่มบริษัทพรีเมียร์, บริษัทอินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จากัด, บริษัทร่วมทุนชนบทจากัด, มูลนิธิยุวพัฒน์, มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย และมูลนิธิกองทุนไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน–วิ่งเพื่อสุขภาพ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 โดยในปี 2562 นี้ จะเป็นการจัดงาน เดิน–วิ่ง ครั้งที่ 9 ซึ่งจากการปรึกษาหารือร่วมกันในเบื้องต้น ได้มีความเห็นที่จะจัด งาน “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 9” ร่วมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 04.30 – 09.30 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ และใช้เส้นทางเดิน-วิ่ง ใน สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ, สวนวชิรเบญจทัศ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังต่อไปนี้

1) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ และโรคอ้วน

2) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เห็นคุณค่าของ “การให้” และ “การมีหัวใจอาสา” ที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และการช่วยเหลือ หรือให้ หรือแบ่งปันต่อผู้อื่น ด้วยจิตใจของความเป็นเพื่อนมนุษย์ผู้ปรารถนาดี และให้เกียรติให้ความเคารพต่อกันและกัน

งาน \'เดิน–วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา\' ครั้งที่ 9 thaihealth

โดยมีประเภทการแข่งขันดังนี้

 • (ประเภทบุคคล) เข้าร่วมการแข่งขันวงิ่ มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร
 • (ประเภทบุคคล) เข้าร่วมการแข่งขันวงิ่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร
 • (ประเภททีม) เข้าร่วมการแข่งขันวงิ่ ประเภททีม 10 คน ระยะทาง 5 กิโลเมตร
 • (ประเภทเยาวชนอายุ 12 ปี) เข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร
 • บุคคลทั่วไปและครอบครัว เข้าร่วมการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิหัวใจอาสา โทร 02 – 3183959 , 085-9000389 , 087-0100110 และติดตามข่าวสารได้ที่ FB Fanpage : Run for love สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม