กรมอนามัยรุก การตลาด สื่อสารข้อมูลสุขภาพ

| |
อ่าน : 377

ที่มา :  มติชน

กรมอนามัยรุก การตลาด สื่อสารข้อมูลสุขภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัยรุก การตลาด สื่อสารข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นจำเป็นต้องเก็บข้อมูลและศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะสื่อสารเรื่องใดให้ตรงกับความสนใจ

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนไทย ว่า กรมอนามัยเตรียมหารือกับสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญ ปรับใช้หลักการตลาดมาสื่อสารให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หรือนำความรู้สุขภาพต่างๆ ไปใช้ เพราะแต่ละคนมีความชอบ สนใจ และจริตที่แตกต่างกัน จะใช้ข้อมูลความรู้สุขภาพหรือสื่อรณรงค์เพียงชุดเดียวสื่อสารกับทุกกลุ่มวัยอีกต่อไปไม่ได้

"ดังนั้น ควรจะต้องมีความหลากหลาย ให้เหมาะกับคนหลายๆ กลุ่มในสังคม หรือเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้" พญ.พรรณพิมลกล่าว และว่า เบื้องต้นจำเป็นต้องเก็บข้อมูลและศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะสื่อสารเรื่องใดให้ตรงกับความสนใจ เช่น สมุดสีชมพูที่บันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ในเร็วๆ นี้จะทำแอพพลิเคชั่นที่มีระบบประมวลว่าแม่สนใจค้นหาเรื่องอะไร หรือพูดคุยเรื่องอะไร จะได้ทำข้อมูลสื่อกลุ่มคนเหล่านี้โดยเฉพาะ เป็นต้น

พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า สำหรับการสื่อสารให้คนรับรู้นั้นจะมีหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์กรมอนามัย ที่จะเป็นคลังความรู้สุขภาพทั้งหมด ซึ่งมีการจัดทำเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สามารถค้นหาได้ตามความชอบ และอาจต้องประสานงานกับกูเกิล เพื่อให้กรมอนามัยอยู่ในอันดับต้นๆ หรือหน้าแรกของการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีการลงทุน นอกจากนี้ อาจต้องใช้โซเชียล มีเดีย อาทิ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น ในการสื่อสารข้อมูล เพื่อลดปัญหาการถูกหลอกลวงหรือแชร์ข้อมูลสุขภาพผิดๆ ด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม