เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 62

| |
อ่าน : 1,749

ที่มา : เว็บไซต์สุขภาวะชุมชน

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สุขภาวะชุมชน

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 62 thaihealth

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง สสส. เดินตามศาสตร์พระราชา

นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓ สสส. "พี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ทุกท่านครับ ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามาเยือน...กาลเวลาหมุนเวียนไป ไม่มีใครหยุดยั้งได้ ทิ้งไว้แต่อดีตและร่องรอยปรากฎการณ์ต่างๆ ที่พวกเราได้ร่วมมือกันสรรสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

จนถึงวันนี้ นับเป็นเรื่องยินดี ที่เรามีชุมชนน่าอยู่ที่จัดการตนเองได้หลายแห่งในทุกจังหวัด สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม และวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนของเรา สิ่งเหล่านี้เกิดจากความเสียสละ ทุ่มเท ของเครือข่ายพวกเราที่มีความมั่นคงในแนวคิดว่า คนไทยทุกคนมีความสามารถและศักยภาพในการดูแลตนเอง

ขอให้พี่น้องเครือข่ายทั้งหลายจงก้าวเดินต่อไป ตามแนวทางศาสตร์ของพระราชา ที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด โดยทำให้พี่น้องประชาชนและชุมชนมีความเข้าใจตนเอง เข้าถึงปัญหาของตน และพัฒนาชุมชนของตน ให้เป็นลูกที่พ่อหลวงของเราต้องการเห็นไปทั่วผืนแผ่นดินไทย ขอให้ทุกท่านจงบังเกิดพลังในการสร้างสุขให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน เครือข่าย สังคมและประเทศชาติสืบไป"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม