เตือนขับช้า Low Speed มีสิทธิ์รอด

| |
อ่าน : 677

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

เตือนขับช้า Low Speed มีสิทธิ์รอด thaihealth

ชวนสื่อร่วมเตือนประชาชน 'ขับช้า Low Speed มีสิทธิ์รอด- ดื่มไม่ขับ-ง่วงไม่ขับ'

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 61 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) พร้อมทีมเยาวชน เข้าพบสมาคมสื่อช่อสะอาด ณ สถานีวิทยุปากเกร็ด 93.75 Mhz เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ชวนร่วมผลักดันมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เน้นกระตุ้นเตือนขับช้า Low Speed มีสิทธิ์รอด- ดื่มไม่ขับ-ง่วงไม่ขับ

ทั้งนี้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อการตัดสินใจขณะขับรถ เฉพาะเวลาตัดสินใจคนปกติอยู่ที่ 2-2.5 วินาที สำหรับตัดสินใจเมื่อเห็นคนข้ามถนนไปจนถึงเท้าแตะเบรก แต่คนที่ดื่มจนมีแอลกอฮอล์ 50-100 mg% จะตัดสินใจช้าลงไป 1 วินาที เท่ากับเพิ่ม “ระยะเบรก” ขณะความเร็วรถ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นมาถึง 27.7 เมตร มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นถึง 8 เท่า เพราะการตัดสินใจที่ช้าลง สายตาพร่ามัว ทัศนวิสัยในการมองเห็น โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนลดลง

นอกจากนี้ สาระสำคัญของกฎหมายได้บังคับใช้อย่างเข้มข้น ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 คือ

1. หากเกิดอุบัติเหตุแล้วผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจให้สันนิษฐานว่าเมาสุรา

2. ในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต ญาติมีสิทธิร้องขอให้พนักงานสอบสวนส่งตรวจเลือดผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่าย

3. ให้สถานพยาบาลของรัฐ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทุกราย ภายใน 4 ชั่วโมง (หากเกิน 6 ชั่วโมง ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจะลดลงต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)

4. กรณีมีค่าแอลกอฮอล์ เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ โทษคือ ดื่มแล้วขับ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับขั้นต่ำ 10,000 -20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลสามารถสั่งพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ เพิกถอนใบอนุญาต 2.กรณีผู้ขับขี่อายุน้อยกว่า 20 ปีหรือใช้ใบขับชี่ชั่วคราว หากตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุรา 3. ถ้าไปชนคนอื่นบาดเจ็บ จำคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000 -100,000 บาท และพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ และ 4. ถ้าไปชนคนอื่นอันตรายสาหัส จำคุก 2-6 ปี ปรับ 40,000-120,000 บาท และพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 5. ถ้าไปชนคนอื่นถึงแก่ความตาย จำคุก 3-10 ปี ปรับ 60,000-200,000 บาท และเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม