รัฐเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์บัตรทอง

| |
อ่าน : 844

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

รัฐเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์บัตรทอง thaihealth

แฟ้มภาพ

รัฐเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์บัตรทอง หวังประชาชนเข้าถึงพร้อมได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยคลอบคลุมขึ้น

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กล่าวถึงสิทธิประโยชน์บัตรทอง ที่เพิ่มเติมปี 2562 ว่า รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้ใช้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนทุกคน หรือ บัตรทอง สำหรับบริการประชาชนเป็นวงเงินรวมมากกว่า 100,000 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการในหลายด้าน

โดยในปีนี้ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์การป้องกันโรค เช่นการให้วัคซีนโดยรวมไปในการให้บริการด้วย ได้แก่ วัคซีนรวม 1 เข็ม ป้องกันได้ 5 โรค คือ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เยื้อหุ้มสมองอักเสบและตับอักเสบบี ซึ่งจะทำให้เด็กได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงดูแลเด็กแรกเกิดให้มีการเจริญเติบโตที่ดี และเพิ่มคุณภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ อาทิ ตรวจคัดกรองภาวะดาวซินโดรมแก่ผู้ตั้งครรภ์ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป เพื่อตรวจสอบความพร้อมของครรภ์และเพื่อใช้ในการวางแผนอย่างเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ ยังเพิ่มการรักษาพยาบาลโดยเน้นการคัดกรองโรคมะเร็งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่ต้องอาศัยการส่องกล้องในการผ่าตัด ตลอดจนเพิ่มเติมหน่วยบริการในพื้นที่ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพได้สะดวกขึ้น ควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพให้ท้องถิ่น หรือระบบสุขภาพชุมชน และการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และจะพัฒนาไปสู่การให้บริการแนวใหม่ที่ในอนาคตต่อไปคนไทยทุกคนจะมีแพทย์ประจำครอบครัว เพื่อปรึกษาหารือและนำส่งต่อไปยังหน่วยบริการการแพทย์ต่างๆ ได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม