กำหนดการ ครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

โดย
| |
อ่าน : 493
กำหนดการ
ครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
ในวันที่ 7 มกราคม 2562  เวลา 10.00 น.
ณ ห้องบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ
 
10.00 - 10.05 น.     ผู้แทนครูดีไม่มีอบายมุข กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการครูดีไม่มีอบายมุข 
ผู้แทนครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 8 และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข รุ่น 3 ประกาศเจตนารมณ์และข้อเสนอให้เกิดการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศ 
11.10 - 11.15 น.     ประธานครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 8  นำกล่าว ตั้งสัจจะอธิษฐาน และปฏิญาณตน 
เป็นครูดีไม่มี อบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข สานต่อพระราชปณิธานพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศชาติ 
10.30 - 10.40น.     นายแพทย์คำนวณ   อึ้งชูศักดิ์ กรรมการกองทุน สสส. 
กล่าวสนับสนุนความร่วมมือขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุข 
ให้ประเทศชาติ  ด้วยคำพ่อสอน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
11.15 - 12.30 น.     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พุทธศักราช 2562    
1. ครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 (ผศ.รัศมี  กฤษณมิตร) 
2. ครูดีไม่มี อบายมุข รุ่นที่ 8  
3. โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 3  
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม