สสส.-เครือข่าย U-Network ถอดบทเรียนรับน้องปลอดเหล้า ปี 6

โดย
| |
อ่าน : 1,198

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายภาคี และ 11 เครือข่าย u-network จัดพื้นที่เป็นจุดศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยให้ความรู้ จัดทำกิจกรรม และการรณรงค์ต่าง ๆ ในรั้วและบริเวณโดยรอบของแต่ละมหาวิทลัย ให้เป็นพื้นที่ปลอดเหล้า โดย 11 เครือข่าย u-network ได้แสดงศักยภาพเต็มที่ในการกระจายการรับรู้และสร้างเครือข่ายออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการขับเคลื่อนที่มีศักยภาพสูงสุดในการเดินหน้ารณรงค์ปลอดเหล้าในทุก ๆ กิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย

รับน้องปลอดเหล้า ปี 6

นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำแหน่งรักษาการนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ในงานถอดบทเรียนรับน้องปลอดเหล้าในปีนี้ พวกเราได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน ปรึกษา กับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทำให้เราได้รับรู้ถึงปัญหา และกิจกรรมของแต่ละสถาบัน เพื่อที่เราจะได้เข้าไปช่วยเหลือ แก้ไข และเสริมกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น แต่ก่อนอื่นเราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับแต่ละสถาบันก่อน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ได้ทำจัดกิจกรรมและเป็นต้นแบบในกิจกรรมหลาย ๆ ด้าน ทั้งรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น รณรงค์ในเทศกาลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเข้าพรรษาปลอดเหล้า เราก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเทศบาล และ อบต. ในทำปฏิญญาร่วมกันในการงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงเทศกาลอยกระทงปลอดเหล้า ทางมหาวิทยาลัยก็ได้เข้าร่วมงานยี่เป็ง ซึ่งได้เข้าร่วมรณรงค์อย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นการขยายวงกว้างขึ้นในการร่วมรณรงค์ปลอดเหล้าด้วย

นายวีรยุทธ สามารถ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เล่าถึงกิจกรรมว่าในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เป็น 1 ใน 11 มหาวิทยาลัย u-network เราก็ได้เป็นตัวแทนในการประสานมหาวิทยาลัยลูกข่ายในแถบภาคอีสาน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลอดเหล้าทั้งในมหาวิทยาลัย เราก็จะสอดแทรกกิจกรรรมรณรงค์ปลอดเหล้าในทุกกิจกรรม อาทิ งานรับน้อง ปฐมนิเทศน์ วันสถาปนา และได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารในการออกกฎอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์อีกด้วย ส่วนภายนอกมหาวิทยาลัยมีการรณรงค์อย่างขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยร่วมกับจังหวัดในการจัดกิจกรรมปลอดเหล้าให้สอดแทรกไปในทุกเทศกาล อาทิ สงกรานต์ ลอยกระทง งานกาชาด รวมไปถึงงานศพปลอดเหล้า และงานบุญต่าง ๆ นอกจากนั้นพวกเรายังร่วมเป็นเยาวชนเฝ้าระวัง โดยเป็น 1 ในประชาคมของจังหวัดสุรินทร์ ในการเป็นสายลับ คอยสอดส่องดูแลร้านที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลด้วย นอกจากนั้นทางจังหวัดยังได้มีการรณรงค์เปลี่ยนทัศนคติกับคนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ จากที่เคยพูดกันว่า มาสุรินทร์ ต้องกินสุรา พวกเราก็จะเปลี่ยนทัศนคติใหม่เป็น มาสุรินทร์ ไม่กินสุรา เป็นเทวดาสุรินทร์ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม