จากขยะสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

| |
อ่าน : 1,901

ที่มา : แฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

จากขยะสู่ความเข้มแข็งของชุมชน thaihealth

จากขยะสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

ผลพวงจากความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกชุมชนบ้านท่าดินแดง ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ได้จากการทำโครงการจัดการขยะในชุมชน ด้วยการนำรายได้จากการแปรรูปขยะจำนวน 16,520 มาสร้างร้านค้าสวัสดิการธนาคารขยะชุมชน ตำบลปรังเผล แม้จะเป็นเงินจำนวนน้อยแต่ก็พอที่จะสร้างแบบชั่วคราวแบบง่ายๆ แล้วค่อยนำรายได้จากการแปรรูปขยะมาต่อเติมในอนาคตต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม