จากขยะสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

| |
อ่าน : 1,851

ที่มา : แฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

จากขยะสู่ความเข้มแข็งของชุมชน thaihealth

จากขยะสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

ผลพวงจากความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกชุมชนบ้านท่าดินแดง ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ได้จากการทำโครงการจัดการขยะในชุมชน ด้วยการนำรายได้จากการแปรรูปขยะจำนวน 16,520 มาสร้างร้านค้าสวัสดิการธนาคารขยะชุมชน ตำบลปรังเผล แม้จะเป็นเงินจำนวนน้อยแต่ก็พอที่จะสร้างแบบชั่วคราวแบบง่ายๆ แล้วค่อยนำรายได้จากการแปรรูปขยะมาต่อเติมในอนาคตต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม