10 คำถามที่คนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องตอบให้ได้

| |
อ่าน : 441

ที่มา : Sook Magazine ฉบับที่ 49 เดือนธันวาคม 2016

10 คำถามที่คนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องตอบให้ได้ thaihealth

แฟ้มภาพ

ก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจัง ลองมาตอบคำถามที่จะเป็นตัวช่วยในการวางแผนให้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำเร็จเร็วยิ่งขึ้นกัน

 1. 3 อย่างที่ฉันอยากทำให้สำเร็จมากทื่สุด
 2. ฉันอยากทำเป้าหมายไหนก่อน
 3. ฉันจะทำเป้าหมายแต่ละอย่างสำเร็จภายในเมื่อไหร่
 4. ฉันจะเริ่มต้นที่ไหนก่อนดี ฉันจะต้องเริ่มทำอะไรก่อน
 5. ฉันจะติดตามผลความคืบหน้าของตัวเองต่อไปอย่างไร
 6. ฉันต้องขอให้ใครเข้ามามีส่วนร่วมบ้าง
 7. คนที่เข้ามาจะได้อะไรจากการช่วยเหลือฉัน
 8. ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเป้าหมายสำเร็จแล้ว
 9. ฉันจะฉลองความสำเร็จนั้นอย่างไร
 10. หลังจากทำสำเร็จแล้ว สิ่งใดที่ฉันคิดว่าจะทำต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
 • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม