"ปืนอัดลมเลเซอร์" อันตรายถึงตาบอด

โดย
| |
อ่าน : 5,085

เตือนอันตรายจากปืนอัดลมเลเซอร์ หวั่นกำลังแสงเลเซอร์ค่าเกินมาตรฐาน อาจมีผลทำให้จอประสาทตาไหม้ได้ ขณะที่ความเร็วและความแรงของวิถีกระสุนปืนมีค่าเกินมาตรฐานของเล่น 2-3 เท่า

นายภาสกร บุญสม ผู้อำนวยการส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชนสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)ได้รับหนังสือจากศาลากลาง จังหวัดลำพูน กรณีเรื่องร้องเรียนที่พบว่ามีเด็กที่อยู่ใกล้บ้านกับผู้ร้อง ได้ซื้อสินค้าประเภทปืนอัดลมคล้ายปืน hk ซึ่งลักษณะปืนอัดลมดังกล่าวมีลำกล้องเล็งที่มีแสงเลเซอร์สีแดง และเห็นว่าเลเซอร์แสงในกล้องอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กหรือผู้เล่นได้หากมีการส่องดู เนื่องจากแสงเลเซอร์นั้นสามารถสะท้อนกลับมาที่ได้ตาได้

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทำการทดสอบ 4 รายการวิเคราะห์ ได้แก่ 1. ความยาวคลื่นแสงเลเซอร์ 2. กำลังแสงเลเซอร์ 3. ความเร็วของวิถีกระสุนปืน 4. ความแรงของวิถีกระสุนปืน พบว่า ความยาวคลื่นแสงและกำลังแสงเลเซอร์ที่วัดได้มีค่าเกินมาตรฐานกำหนด 3-4 ซึ่งหากจ้องนานเกิน 0.25 วินาที อาจมีผลทำให้จอประสาทตาไหม้ได้ ขณะที่ความเร็วและความแรงของวิถีกระสุนปืนที่วัดได้มีค่าเกินกว่าที่มาตรฐานของเล่นกำหนด 2-3 เท่า

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเตรียมแนวทางแก้ไขในกรณีความไม่ปลอดภัยของปืนอัดลมเลเซอร์ ดังนี้

- ดำเนินการเรื่องฉลาก โดยพิจารณากำหนดให้ "ปืนอัดลมเลเซอร์" เป็นสินค้าควบคุมฉลาก โดยต้องระบุคำเตือน "สินค้านี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี"

- ให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอำนาจกำหนดให้ปืนอัดลมเลเซอร์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะเร่งรัดให้มีการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เพื่อพิจารณา เรื่องนี้อย่างเร่งด่วนภายใน 30 วัน

ทั้งนี้หากมีการประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากแล้ว แต่ยังมีการ่าน ผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาเพื่อขายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีที่เป็นผู้จำหน่ายสินค้าที่ควบคุมฉลากแต่ไม่จัดให้มีฉลากที่ไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม