"ปืนอัดลมเลเซอร์" อันตรายถึงตาบอด

โดย
| |
อ่าน : 4,725

เตือนอันตรายจากปืนอัดลมเลเซอร์ หวั่นกำลังแสงเลเซอร์ค่าเกินมาตรฐาน อาจมีผลทำให้จอประสาทตาไหม้ได้ ขณะที่ความเร็วและความแรงของวิถีกระสุนปืนมีค่าเกินมาตรฐานของเล่น 2-3 เท่า

นายภาสกร บุญสม ผู้อำนวยการส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชนสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)ได้รับหนังสือจากศาลากลาง จังหวัดลำพูน กรณีเรื่องร้องเรียนที่พบว่ามีเด็กที่อยู่ใกล้บ้านกับผู้ร้อง ได้ซื้อสินค้าประเภทปืนอัดลมคล้ายปืน hk ซึ่งลักษณะปืนอัดลมดังกล่าวมีลำกล้องเล็งที่มีแสงเลเซอร์สีแดง และเห็นว่าเลเซอร์แสงในกล้องอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กหรือผู้เล่นได้หากมีการส่องดู เนื่องจากแสงเลเซอร์นั้นสามารถสะท้อนกลับมาที่ได้ตาได้

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทำการทดสอบ 4 รายการวิเคราะห์ ได้แก่ 1. ความยาวคลื่นแสงเลเซอร์ 2. กำลังแสงเลเซอร์ 3. ความเร็วของวิถีกระสุนปืน 4. ความแรงของวิถีกระสุนปืน พบว่า ความยาวคลื่นแสงและกำลังแสงเลเซอร์ที่วัดได้มีค่าเกินมาตรฐานกำหนด 3-4 ซึ่งหากจ้องนานเกิน 0.25 วินาที อาจมีผลทำให้จอประสาทตาไหม้ได้ ขณะที่ความเร็วและความแรงของวิถีกระสุนปืนที่วัดได้มีค่าเกินกว่าที่มาตรฐานของเล่นกำหนด 2-3 เท่า

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเตรียมแนวทางแก้ไขในกรณีความไม่ปลอดภัยของปืนอัดลมเลเซอร์ ดังนี้

- ดำเนินการเรื่องฉลาก โดยพิจารณากำหนดให้ "ปืนอัดลมเลเซอร์" เป็นสินค้าควบคุมฉลาก โดยต้องระบุคำเตือน "สินค้านี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี"

- ให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอำนาจกำหนดให้ปืนอัดลมเลเซอร์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะเร่งรัดให้มีการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เพื่อพิจารณา เรื่องนี้อย่างเร่งด่วนภายใน 30 วัน

ทั้งนี้หากมีการประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากแล้ว แต่ยังมีการ่าน ผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาเพื่อขายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีที่เป็นผู้จำหน่ายสินค้าที่ควบคุมฉลากแต่ไม่จัดให้มีฉลากที่ไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม