ตะวันออกวิถีแห่งความสุข

| |
อ่าน : 2,602

ที่มา : แฟนเพจ สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ภาพประกอบจากแฟนเพจ สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ตะวันออกวิถีแห่งความสุข thaihealth

จัดเวทีสาธารณะ "ตะวันออกวิถีแห่งความสุข"

เวทีสาธารณะตะวันออก “ตะวันออกวิถีแห่งความสุข” 7 จังหวัดเข้าร่วม (นครนายก, สระแก้ว, ปราจีนบุรี, ระยอง, ตราด, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และเพื่อนภาคีตะวันออก) ร่วมพิจารณาและเติมเต็มทางเลือกการพัฒนา “ตะวันออกวิถีแห่งความสุข” ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ร่วมกับภาคีเพื่อนตะวันออก ในยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ดังนี้

(1) การสร้างการเรียนรู้บนฐานชุมชน

(2) การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3) การเป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัย

(4) การจัดการท่องเที่ยวชุมชน

(5) การสร้างชุมชนน่าอยู่

ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนี้ จะนำเสนอร่างทางเลือกการพัฒนาภาคตะวันออก “ตะวันออก วิถีแห่งความสุข” และประกาศปฏิญญาว่าด้วย “ตะวันออกวิถีแห่งความสุข” เพื่อเป็นการเตรียมแผนรองรับภายใต้สถานการณ์นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม