5 วิธี เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

| |
อ่าน : 672

ที่มา : Sook Season issue 2 Decenber 2018-March 2019

5 วิธี เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง thaihealth

แฟ้มภาพ

เที่ยวสนุก  สุขภาพดี  ขจัดอุปสรรคในการเดินทาง  ด้วยการเตรียมตัวให้พร้อม

1.รักษาสุขภาพให้สมบูรณ์ แข็งแรง

2.หากมีอาการป่วย ควรมีจดหมายจากแพทย์ติดตัวไว้

3.ตรวจสอบจุดหมายที่จะไปไม่ควรเสี่ยงต่อสุขภาพ

4.ไม่มองข้ามภัยอันตรายอื่นๆ

5.ทำประกันก่อนการเดินทาง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม