9 ปี เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

| |
อ่าน : 857

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน

ภาพประกอบจากแฟนเพจสุขภาวะชุมชน

9 ปี เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ thaihealth

9 ปี ของการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

พวกเราได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมายการสร้างขุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นฐานของบ้านเมืองที่มั่นคงสู่ความยั่งยืน มาเป็นเวลา ๙ ปี

ด้วยการลองผิด ลองถูก ปรับขบวนการขับเคลื่อนกันมาโดยตลอด จนถึงปี ๒๕๖๑ เราจึงได้แนวทางการก้าวไปข้างหน้าที่ชัดเจน คือ การใช้ศาสตร์พระราชาของพ่อหลวง ร.๙ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตลอดไป ตามที่พี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้ร่วมกันให้ปฏิญญาไว้เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๑ จึงเป็นปีที่มีความสำคัญสำหรับก้าวเดินต่อไปในปี ๒๕๖๒ และตลอดไป

ขอขอบคุณพี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ไว้ ณ โอกาสนี้ และเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือ พระมหาบารมีของพ่อหลวง ร.๙ ที่ไม่มีวันจืดจางเลือนหายไปจากใจของพวกเรา ได้โปรดดลบันดาล พระราชทานพรให้พี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีสุขภาพกาย ใจ ปัญญา ที่สมบูรณ์ เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่จะร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นของเราไปสู่เป้าหมายที่เรามุ่งหวังไว้

นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม