ปลูกและกินผักปลอดสารเคมีที่บ้านร้องลึก

| |
อ่าน : 3,091

ที่มา : แฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

ปลูกและกินผักปลอดสารเคมีที่บ้านร้องลึก thaihealth

ปลูกและกินผักปลอดสารเคมีที่บ้านร้องลึก

บ้านร้องลึก อ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ ภายใต้มีคณะทำงาน 16 คน นำทีมโดย ผญ.สมศักดิ์ ย่าป่าคาย และ ผอ.ลัดดา เหล็กมั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักขวง ช่วยหนุนเสริมให้ทุกหลังคาเรือนดำเนินการปลูกและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน (192 ครัวเรือน) ครัวเรือนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักได้ถึงสัปดาห์ละ 70 บาท นอกจากนี้ยังมีการทำน้ำหมักหน่อกล้วย จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้แทนการใช้สารเคมี เพื่อใช้ในแปลงผักหมุนเวียนทุกๆ 3 เดือนตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันผักที่ปลูกแจกจ่ายเพื่อนบ้าน และส่งขายตลาดในชุมชนเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อีกทางด้วย

ปลูกและกินผักปลอดสารเคมีที่บ้านร้องลึก thaihealth

จากการขับเคลื่อนภายในชุมชนเล็กๆ ก่อให้เกิดความตระหนักในวงกว้าง ส่งผลให้ผักปลอดสาร กลายเป็นทางเลือกที่ทุกคนยอมรับว่าปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม