บทบาทเชิงรุกองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่

| |
อ่าน : 3,328

ที่มา : เว็บไซต์ Smartonline ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ Smartonline

บทบาทเชิงรุกองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ thaihealth

บทบาทเชิงรุกองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ (SEATCA) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประชุมระดมความคิดบทบาทเชิงรุกขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 44 อปท. โดยมี เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 5 แห่ง เทศบาลตำบล 8 แห่ง และ อบต. 14 แห่ง จาก 13 จังหวัด นครนายก ราชบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ นครปฐม เพชรบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ระยอง นนทบุรี สระบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา

การระดมความคิดบทบาทเชิงรุกขององค์กรปครองท้องถิ่น อปท.จะได้รับรู้ถึงสถานการณ์การสูบบุหรี่ปัจจุบันในระดับประเทศและรายจังหวัด การได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรณรงค์จาก อปท. รุ่นพี่ถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานในชุมชน 4 พื้นที่ คือ การทำงานกับ Gen Z ของอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสมชาติ เริงจรัล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลแคนดง การทำ MOU กับหน่วยงานใน อปท.ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เรื่องกฎหมายใหม่ ที่ อบต.ปกาสัย อ.คลองท่อมเหนือ จ.กระบี่ โดยนายสุพมาศ พรมหมมาส เจ้าหน้าที่ อบต.ปกาสัย  และการจัดสิ่งแวดล้อมและสถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ ด้วยการประกาศเป็นคำสั่งที่ สถานีรถ บขส. จังหวัดสระบุรี โดยนางสาววฎาการ พิรุณ เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองสระบุรี และ (ตลาดเทศบาล) กาดฮิมกว๊านพะเยาปลอดบุหรี่ จังหวัดพะเยา โดยนางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองพะเยา

และจะได้ร่วมกันหาแนวทางการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่จะนำไปต่อยอดและขับเคลื่อนงานในชุมชน ในการระดมความคิดมีประเด็นที่เป็นเป้าหมายในการทำงาน กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ให้มีประสิทธิภาพอย่างไร การเชื่อมงานร่วมขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่ายใดบ้างและมีบทบาทอย่างไร และสิ่งที่จะกลับไปทำภายใน 3 เดือน ข้อสรุปดังนี้

- มีเป้าหมายร่วมกันคือ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ช่วยคนเลิกสูบ และลดควันบุหรี่ในบ้าน

- กลยุทธ์การทำงาน มีการอบรม กิจกรรมรณรงค์ การประชาสัมพันธ์กฎหมายเชื่อมกับสื่อมวลชน เสียงตามสาย และสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ

- ภาคีเครือช่ายที่จะไปเชื่อมงาน ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน เครือข่ายเยาวชนในจังหวัด สถานศึกษา สิ่งที่จะต้องกลับไปทำในช่วง 3 เดือนนี้คือ การจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องแบบยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม