บทบาทเชิงรุกองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่

| |
อ่าน : 2,448

ที่มา : เว็บไซต์ Smartonline ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ Smartonline

บทบาทเชิงรุกองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ thaihealth

บทบาทเชิงรุกองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ (SEATCA) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประชุมระดมความคิดบทบาทเชิงรุกขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 44 อปท. โดยมี เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 5 แห่ง เทศบาลตำบล 8 แห่ง และ อบต. 14 แห่ง จาก 13 จังหวัด นครนายก ราชบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ นครปฐม เพชรบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ระยอง นนทบุรี สระบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา

การระดมความคิดบทบาทเชิงรุกขององค์กรปครองท้องถิ่น อปท.จะได้รับรู้ถึงสถานการณ์การสูบบุหรี่ปัจจุบันในระดับประเทศและรายจังหวัด การได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรณรงค์จาก อปท. รุ่นพี่ถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานในชุมชน 4 พื้นที่ คือ การทำงานกับ Gen Z ของอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสมชาติ เริงจรัล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลแคนดง การทำ MOU กับหน่วยงานใน อปท.ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เรื่องกฎหมายใหม่ ที่ อบต.ปกาสัย อ.คลองท่อมเหนือ จ.กระบี่ โดยนายสุพมาศ พรมหมมาส เจ้าหน้าที่ อบต.ปกาสัย  และการจัดสิ่งแวดล้อมและสถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ ด้วยการประกาศเป็นคำสั่งที่ สถานีรถ บขส. จังหวัดสระบุรี โดยนางสาววฎาการ พิรุณ เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองสระบุรี และ (ตลาดเทศบาล) กาดฮิมกว๊านพะเยาปลอดบุหรี่ จังหวัดพะเยา โดยนางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองพะเยา

และจะได้ร่วมกันหาแนวทางการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่จะนำไปต่อยอดและขับเคลื่อนงานในชุมชน ในการระดมความคิดมีประเด็นที่เป็นเป้าหมายในการทำงาน กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ให้มีประสิทธิภาพอย่างไร การเชื่อมงานร่วมขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่ายใดบ้างและมีบทบาทอย่างไร และสิ่งที่จะกลับไปทำภายใน 3 เดือน ข้อสรุปดังนี้

- มีเป้าหมายร่วมกันคือ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ช่วยคนเลิกสูบ และลดควันบุหรี่ในบ้าน

- กลยุทธ์การทำงาน มีการอบรม กิจกรรมรณรงค์ การประชาสัมพันธ์กฎหมายเชื่อมกับสื่อมวลชน เสียงตามสาย และสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ

- ภาคีเครือช่ายที่จะไปเชื่อมงาน ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน เครือข่ายเยาวชนในจังหวัด สถานศึกษา สิ่งที่จะต้องกลับไปทำในช่วง 3 เดือนนี้คือ การจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องแบบยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม