ภาวะสมองเสื่อมเป็นอย่างไร

| |
อ่าน : 2,489

ที่มา : คู่มือปฏิบัติงานสำหรับการดูแลผู้สูงวัยในเรือนจำ/ทัณฑสถานหญิง

ภาวะสมองเสื่อมเป็นอย่างไร thaihealth

แฟ้มภาพ

ภาวะที่ความสามารถทางสติปัญญาลดลง คิดและจำไม่ได้  มักพบในผู้สูงอายุ  ทำให้มีอาการหลงลืม การใช้ภาษาผิดปกติ  พฤติกรรมและอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย

อาการ

อาการเริ่มแรก จะลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ไม่นาน ในขณะที่ความจำเรื่อง ในอดีตยังจะดีอยู่  ผู้ป่วยอาจถามซ้ำเรื่องที่เพิ่งบอกไป  หรือพูดซ้ำเรื่องที่เพิ่งเล่าให้ฟัง  อาการอื่นๆ เช่น วางของแล้วลืม  ทำสิ่งที่เคยทำเป็นประจำไม่ได้ สับสนเรื่องวัน  เวลา สถานที่ นึกคำพูดไม่ค่อยออก  หรือใช้คำผิดๆ อารมณ์ พฤติกรรม และบุคลิกภาพ เปลี่ยนแปลงจากเดิม การตัดสินใจแย่ลง  ไม่มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ อาการต่างๆเหล่านี้ จะสะสมมากขึ้น จนมีผลต่อการทำงาน   และกิจวัตรประจำวัน ซึ่งการที่จะพบการเปลี่ยนแปลงได้เร็วหรือช้า ขึ้นกับระดับความสามารถเดิม การศึกษาและหน้าที่เดิมของผู้สูงอายุ  รวมถึงความช่างสังเกตและเอาใจใส่ของญาติด้วย

ข้อแนะนำ

นัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันโรคนี้  อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตัวบางอย่าง  จะช่วยให้สมองมีความจำที่ดี ได้แก่

 • หลีกเลี่ยงยาหรือสาร  ที่จะทำอันตรายสมอง  เช่น ดื่มเหล้าจัด   กินยาโดยไม่จำเป็น
 • ฝึกฝนสมอง  ได้แก่ ฝีกให้สมองได้คิดบ่อยๆ เช่น อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ คิดเลข ดูเกมส์ตอบปัญหา  ฝึกหัดการใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ เป็นต้น
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง  เช่น เดินเล่น รำมวยจีน เป็นต้น
 • พูดคุยพบปะผู้อื่นบ่อยๆ เช่น ไปวัดหรือร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  เป็นต้น
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ระมักระวังอุบัติเหตุต่อสมอง  ระวังหกล้ม เป็นต้น
 • มีสติในสิ่งต่างๆ ที่กำลังทำ  และฝึกสมาธิตลอดเวลา
 • ไม่คิดมาก ไม่เครียด ทำกิจกรรมคลายเครียด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม