21 ตำบลพึ่งพาตนเองขับเคลื่อนมิตรผลโมเดล

| |
อ่าน : 1,244

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยรัฐ 

21 ตำบลพึ่งพาตนเองขับเคลื่อนมิตรผลโมเดล thaihealth

โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2555 โดยกลุ่มมิตรผล เพื่อมุ่งมั่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและคนในชุมชนใกล้เคียง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เริ่มจากตำบลรอบๆ โรงงาน จ.ขอนแก่น 9 ตำบลโดยความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทั่งปี 2560 จึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้พื้นที่โครงการขยายไปถึง 21 ตำบล

ปราณี นามมุลตรี เลขานุการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวเพื่อสุขภาพบ้านนาหว้า-นาคำ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น หนึ่งใน 21 ตำบล ที่ประสบผลสำเร็จตามโครงการ เผยว่า การทำงานแบบมิตรผลโมเดล เน้นที่การผลักดันให้คนในชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลมากำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อต่อยอดการพัฒนาชุมชนได้อย่างถูกต้อง ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง

“การทำเช่นนี้ นอกจากสร้างความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันของคนในชุมชนแล้ว ยังเสมือนเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการพัฒนาและจัดการตนเอง สร้างกระบวนการเรียนรู้โดยคนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่นให้เก่งขึ้น เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเพื่อต่อยอดความสำเร็จและเติบโตร่วมกันอย่างแข็งแกร่งต่อไป”

ปราณี เล่าถึงที่มาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวเพื่อสุขภาพบ้านนาหว้า-นาคำ...สมาชิกในกลุ่มเป็นชาวไร่อ้อยที่เดิมทีแบ่งพื้นที่ 2-3 ไร่ ปลูกข้าวไว้กินกันเองในครอบครัว แต่หลังจากหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มมิตรผลเข้ามาสนับสนุน ทำให้ได้ศึกษาแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงได้ชักชวนเพื่อนๆ ให้มาร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงไก่ไข่ ทำฟาร์มหมูหลุม และปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ

เมื่อมีการระดมสมองวิเคราะห์กันในกลุ่ม พบว่า ส่วนใหญ่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จึงใช้เวลาว่างจากการทำไร่อ้อยมาทำข้าวเพื่อสุขภาพและจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม โดยได้รับการสนับสนุนหาตลาด อาทิ ตลาดนัดสีเขียวชุมชน ขายให้โรงงานมิตรผล และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ จนปัจจุบันกลุ่มมีรายได้อย่างต่ำปีละ 150,000 บาท พร้อมกับเตรียมจัดทำโรง-เรียนชาวนา เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม