พก.นำร่องผุดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมคนพิการทุกมิติ

| |
อ่าน : 1,198

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ

พก.นำร่องผุดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมคนพิการทุกมิติ thaihealth

แฟ้มภาพ

พก.เตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ นำร่องบริเวณพื้นที่ พก.บ้านราชวิถี

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พก.เตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ นำร่องบริเวณพื้นที่ พก.บ้านราชวิถี เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดแสดงและถ่ายทอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในทุกมิติ โดยได้รับเกียรติจากพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์วันที่ 27 ธ.ค.นี้ ศูนย์ดังกล่าวแบ่งเป็น 5 โซนประกอบด้วย

1.ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

2.โซนนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านคนพิการ/แสดงข้อมูลผลงานวิจัย องค์ความรู้

3.โซนนวัตกรรมที่อยู่อาศัย/บ้านจำลองคนพิการ

4.โซนนวัตกรรมด้านอาชีพและผลิตภัณฑ์คนพิการและร้าน 60 พลัส เบเกอรี

5.โซนนวัตกรรมออกแบบที่เป็นสากล และศูนย์ฝึกอบรม อนาคตจะขยายจัดตั้งพื้นที่อื่นเพิ่มขึ้น

อธิบดี พก.กล่าวด้วยว่า ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 75 จังหวัดซึ่งใช้พื้นที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ซึ่งอยู่ในศาลากลางจังหวัดดำเนินงาน ขณะนี้ พก.ได้จัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ที่เป็นเอกเทศใน 15 จังหวัดนำร่อง ปี 2563 จะจัดสร้างเสร็จและให้บริการได้ อนาคตจะพัฒนาศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเหล่านี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมฯ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม