บังคับใช้กฎหมายแอลกอฮอล์ ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

| |
อ่าน : 2,225

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ

เคร่งครัดบังคับใช้กฎหมายแอลกอฮอล์ ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน thaihealth

แฟ้มภาพ

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามบทบาทหน้าที่อย่างเคร่งครัด สนับสนุนการลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเห็นชอบแนวทางการบำบัดรักษาผู้ถูกคุมความประพฤติ ฐานความผิดเป็นผู้ขับขี่ที่เมาสุรา โดยจะเริ่มดำเนินการในเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้

พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561  โดยมีนพ.ธวัช สุนทราจารย์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการฯ นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมการประชุม

พลเอก ฉัตรชัย ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมฯ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามบทบาทหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อสนับสนุนการควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ให้ความสำคัญกับการไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีและผู้ที่มีอาการเมาสุรา และการไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เน้นในลมหายใจในกลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง   โดยที่ผ่านมาจำนวนคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2561 ศาลสั่งคุมประพฤติ 61,436 คดี เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 6,677 คดี ซึ่งเป็นฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา  6,030 คดี คิดเป็นร้อยละ 90 ของคดีคุมประพฤติในเทศกาลปีใหม่  และข้อมูลการดำเนินคดีฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ พบว่าส่งดำเนินคดีในฐานความผิดมาตรา 28 ขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนดสูงสุด

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบแนวทางการบำบัดรักษาสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ฐานความผิดเป็นผู้ขับขี่ที่เมาสุรา ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานเป็นโครงการนำร่องเพื่อให้ผู้ถูกคุมประพฤติฐานความผิดเมาแล้วขับ (กรณีกระทำความผิดซ้ำ) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ได้เข้ารับการคัดกรอง (โดยพนักงานคุมประพฤติจังหวัด) และส่งต่อเพื่อรับการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ กรณีผู้มีความเสี่ยงสูง เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ต่อไป รวมทั้งมีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์ให้หน่วยงานราชการงดการบริโภคดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของส่วนราชการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนต่อไปด้วย

ด้านนายแพทย์ธวัช กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้เตรียมความพร้อมสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการบำบัดรักษา รายงานผลการบำบัดให้คุมประพฤติจังหวัด และบันทึกข้อมูลในระบบ HDC นอกจากนี้ ยังได้มอบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ติดตามกำกับให้คณะกรรมการฯ จังหวัดดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามลำดับ  พร้อมทั้งแจ้งมติที่ประชุมไปยังศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อทราบมาตรการสนับสนุนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดการบาดเจ็บเทศกาลปีใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม