7 จังหวัดนำร่อง ขับเคลื่อนงานเพื่อจังหวัดปลอดบุหรี่

| |
อ่าน : 1,524

ที่มา : เว็บไซต์ Smartonline ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartoline

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ Smartonline

7 จังหวัดนำร่อง ขับเคลื่อนงานเพื่อจังหวัดปลอดบุหรี่ thaihealth

คผยจ. 7 จังหวัดนำร่อง ขับเคลื่อนงานเพื่อจังหวัดปลอดบุหรี่

หลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ในหลายๆ จังหวัดได้มีการแต่งตั้งและมีการประชุมคณะกรรมการทั้งระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อขับเคลื่อนงาน และเพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะในการดำเนินงานตามเป้าหมายนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนจาก สสส. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการควบคุมยาสูบในจังหวัดซึ่งเป็น 7 จังหวัดนำร่องที่ได้จัดตั้งและมีการประชุมเรียบร้อยแล้ว คือ จังหวัดศรีสะเกษ แม่ฮ่องสอน นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด และจังหวัดนครปฐม

องค์ความรู้และทักษะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ

- การมีองค์ความรู้สถานการณ์การสูบบุหรี่ในระดับประเทศและจังหวัด

- มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อการควบคุมยาสูบ

- วางแผนควบคุมยาสูบของจังหวัด  การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ จัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ มีการบังคับใช้กฎหมาย และการช่วยเลิก  เพื่อชุมชนปลอดบุหรี่ โรงเรียนปลอดบุหรี่ สถานที่ทำงานปลอดบุหรี่ 

7 จังหวัดนำร่อง ขับเคลื่อนงานเพื่อจังหวัดปลอดบุหรี่ thaihealth

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานใน 7 จังหวัดนำร่อง ดังนี้

ศรีสะเกษ : ได้ดำเนินงานควบคู่ไปพร้อมๆ กันระหว่างเหล้าและบุหรี่ มีการเชื่อมเครือข่ายขับเคลื่อนงานโดยเฉพาะสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัด ที่มีความเข้มแข็งมาก จัดกิจกรรม Gen Z Gen Strong เลือกไม่สูบบุหรี่ 

แม่ฮ่องสอน : เน้นการขับเคลื่อนหลายด้่าน มียุทธศาสตร์ที่ช้ดเจนในเรื่องของลดนักสูบหน้าใหม่ ลดนักสูบเก่า และลดควันบุหรี่มือสอง คือการทำบ้านปลอดบุหรี่ 

นนทบุรี : สร้างความเข้มแข็งและการรับรู้ข้อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ในประเทศแก่เจ้าหน้าที่ เน้นการให้ความรู้เรื่องกฎหมาย และการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียน โดยประสานงานกับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ สร้างโรงเรียนต้นแบบ และเชื่อมกับชุมชน ซึ่งเน้นการช่วยเลิกในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี

ปทุมธานี : มีการประชุมคณะกรรมการในระดับอำเภอ มีการติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน  ทำงานควบคู่กับ อสม.ในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี แทรกเรื่องบุหรี่เน้นวาระใหญ่ๆ เข้าไปกับการประชุมประจำเดือน จุดเด่นคือการเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 

7 จังหวัดนำร่อง ขับเคลื่อนงานเพื่อจังหวัดปลอดบุหรี่ thaihealth

เชียงใหม่ : มีการจัดตั้งอนุกรรมการ เป็นชุดๆ เพื่อการปฏิบัติงานและติดตาม ในเรื่อง การประชาสัมพันธ์กฎหมาย และการบังคับใช้ การจัดคลินิกช่วยเลิกในผู้ที่ติดบุหรี่ ชุดป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และมีอนุกรรมกรรมการในระดับอำเภอ

ร้อยเอ็ด : แต่งตั้งคณะกรรมการหลายชุด ประกาศศาลากลางปลอดบุหรี่อย่างเป็นทางการ ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มในภาคเอกชน ทำงานในปั๊มน้ำมันเชื่อมกับหมออนามัยโครงการ 3 ล้าน 3 ปี

นครปฐม : ดำเนินการเน้นสถานที่ราชการปลอดบุหรี่ วัดทุกวัดต้องปลอดบุหรี่ จุดเด่นคือ มีการทำงานร่วมกับทุกอนุกรรมการ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐมเพื่อแทรกเรื่องรณรงค์เข้ากับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  ทำถนนปลอดบุหรี่ควบคู่กับรณรงค์เรื่องสวมหมวกกันน๊อคเพื่อความปลอดภัย 

นี่เป็นข้อสัญญาของ 7 จังหวัดนำร่อง ที่หลังจากได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในระยะหนึ่ง ทำให้แต่ละจังหวัดได้เติมเต็มในส่วนที่ขาดหรือที่คิดว่าทำแล้วเป็นอุปสรรค์ หรือยังขับเคลื่อนไปไม่ถูกทาง ก็พอจะเห็นช่องทางที่จะขับเคลื่อนต่อทำให้ชุมชนปลอดบุหรี่ และยกระดับพัฒนาสู่จังหวัดปลอดบุหรี่ และจะได้ติดตามผลการดำเนินงาน นำมาเล่าสู่กันฟังในระยะต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม