บางเขนย้ำกระเช้าปีใหม่ห้ามสอดไส้เน่า

| |
อ่าน : 882

ที่มา : แนวหน้า

บางเขนย้ำกระเช้าปีใหม่ห้ามสอดไส้เน่า thaihealth

แฟ้มภาพ

เขตบางเขนขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ใช้สินค้าที่หมดอายุจัดกระเช้าของขวัญ

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่า เขตได้มอบนโยบายให้กับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดสัปดาห์ตรวจผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ตที่จัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การนำสินค้ามาจัดกระเช้าว่า การจัดกระเช้าของขวัญประเภทอาหารบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป ต้องมี อย.รับรอง ถ้าเป็นอาหารกระป๋องต้องบริโภคได้ก่อนวันหมดอายุ 6 เดือน สำหรับกระเช้าประเภทผัก ผลไม้ ต้องมีอายุในการบริโภคอย่างน้อย 3 วัน ที่สำคัญต้องมีป้ายระบุรายละเอียดสิ่งของในกระเช้าและแจ้งวันหมดอายุของสินค้าอย่างชัดเจน แสดงวันรับเปลี่ยน รับคืนสินค้า เพื่อควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ใช้จัดกระเช้าของขวัญให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ป้องกันการเอาเปรียบ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าได้รับการดูแลการบริโภคสินค้าตามสิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภค

นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ใช้สินค้าที่หมดอายุจัดกระเช้าของขวัญ ควรจำหน่ายกระเช้าที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ และต้องระมัดระวังไม่ควรจำหน่ายสินค้าบางชนิดให้กับเด็กอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านอาหารปลอดภัยอย่างเต็มที่ และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สมุนไพรไืทย  เทคโนโลยีด้านการแพทย์  ผลิตภัณฑ์  ความสุข ชุมชน รอยยิ้ม ผู้เฒ่า ชนบท  พาเลิกบุหรี่ทั่วไทย  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 2 smoke free school bangkok  ผู้ป่วยติดเชื้อไ  เกษตรอินทรีย์ ชีวภาพ ชุมชน เข้มแข็ง ศูนย์เรียนรู้  เหนื่อยง่าย  เพชรบุรีดีจัง  ท่าน  ไปเที่่ยว  สวดมนต์ข้ามปี 56  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศสส. เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ  แร่ธาตุ  บริหารกล้ามเนื้อหลัง  การสร้างเสริมสุขภาวะแบบยั่งยืน  แม่  ลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ (เอ็นซีดี)  1600 สายด่วนเลิกบุหรี่  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม