มุ่งให้ความรู้ใช้ยาปฏิชีวนะสมเหตุสมผลในเด็ก

| |
อ่าน : 1,135

ที่มา:ข่าวสด

มุ่งให้ความรู้ใช้ยาปฏิชีวนะสมเหตุสมผลในเด็ก thaihealth

แฟ้มภาพ

ความสำคัญของปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ เภสัชกร ที่ใช้ยาไม่เหมาะสม และประชาชนเองมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะผิด ทำให้ใช้ยาไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการดื้อยา

          นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเผยว่า จากความสำคัญของปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ เภสัชกร ที่ใช้ยาไม่เหมาะสม และประชาชนเองมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะผิด ทำให้ใช้ยาไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการดื้อยา ซึ่งทำให้เป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต และตระหนักถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จึงได้ร่วมกับแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ "ร่วมรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในเด็ก : Antibiotics Smart Use in Children (ASU Kids) เพื่อให้การใช้ยาปฏิชีวนะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

          นพ.สมเกียรติกล่าวต่อว่า บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร รวมทั้งประชาชนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อตระหนักถึงอันตราย และใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่พ่อแม่มักให้ยาปฏิชีวนะแก่ลูกโดยไม่จำเป็น

          นพ.สมเกียรติกล่าวอีกว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ทุนสนับสนุนจากกรมการแพทย์ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะการสื่อสาร เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน วิทยากรโดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ รศ.นพ.ชัชวาลย์ศิลปกิจ และรศ.ดร.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ และให้คำแนะนำและปรับพฤติกรรมสุขภาพของเพื่อนร่วมวิชาชีพ และผู้มารับบริการ ในด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เอื้อต่อการ มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสู่ ระบบบริการสาธารณสุขของไทยที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ไว้วางใจของสังคม

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม