“สานพลัง สร้างนวัตกรรม ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ”

| |
อ่าน : 887

ที่มา: กรมควบคุมโรค

“สานพลัง สร้างนวัตกรรม ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ” thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 7 8 9 10 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22  เพื่อร่วม “สานพลัง สร้างนวัตกรรม ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ” โดยบูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกระดับ ให้ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 25 รางวัล ในการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 8 9 10 ครั้งที่ 22   พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “อีสานสุขภาพดี วิถีดิจิทัล”

          นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า จากที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีแผนดำเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข MOPH 4.0 เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของโรคและภัยสุขภาพ ในยุคการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม การคมนาคมที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งกรมควบคุมโรคได้กำหนดนโยบาย DDC 4.0 โดยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีแผนการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สอดรับกับแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายของรัฐบาล ทั้งการพัฒนาระบบสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เร่งรัดผลิตนักวิจัย และพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          โดยหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทุกแห่ง ได้ดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ  ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการ นวัตกรรม และประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของเครือข่าย

          นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 200 คน  โดยมีผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น 147 เรื่อง ได้รับการคัดเลือก 50 เรื่อง แบ่งเป็นการนำเสนอด้วยวาจา 30 เรื่อง ประเภทโปสเตอร์ 20 เรื่อง และการนำเสนอผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4 เรื่อง  ซึ่งจากผลงานทั้งหมดได้คัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลรวม 25 รางวัล แบ่งเป็นประเภทการนำเสนอด้วยวาจาในด้านโรคติดต่อ ด้านระบาดวิทยา ด้านโรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ ด้านละ 3 รางวัล  รางวัลประเภทโปสเตอร์ 6 รางวัล และประเภทผลงานดีเด่น  4 รางวัล ซึ่งผลงานต่างๆ เหล่านี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำมาประยุกต์และใช้ประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

                                                                                                                                                                                       

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม