'วัดสะอาด-จังหวัดสะอาด-ประชาพร้อมใจ'

| |
อ่าน : 3,152

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

\'วัดสะอาด-จังหวัดสะอาด-ประชาพร้อมใจ\' thaihealth

จ.ลำปางเปิดกิจกรรม 'วัดสะอาด-จังหวัดสะอาด-ประชาพร้อมใจ'

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงนามบันทึกตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเสริมสร้างให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะ ตามแนวทาง 5 ส ได้แก่ สะสาง การลดสิ่งที่ใม่จำเป็นความพอดีกับการใช้ประโยชน์ สะดวกการจัดสรรแบ่งอุปกรณ์หรือทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อง่ายแก่การใช้งาน สะอาด การรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ให้พร้อมใช้งาน และตรวจสอบได้ สร้างมาตรฐานการสร้างระเบียบปฏิบัติร่วมกัน และปรับปรุงให้ดีขึ้นเสมอ สร้างวินัย การส่งเสริมให้ทุกคนเคารพกฎกติกา

ในส่วนของจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม Kick off "วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ" ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่วิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระภิกษุ ตัวแทนชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อให้วัดมีความสะอาด ร่มรื่น เป็นสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป และเพื่อสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาวัดและศาสนสถาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

สำหรับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายเชิญชวนให้วัดในจังหวัดลำปางเข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 วัด ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาวัดท่องเที่ยว ในเขตอำเภอเมืองลำปาง และจะขยายผลการดำเนินกิจกรรมในระดับอำเภอต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม