'วัดสะอาด-จังหวัดสะอาด-ประชาพร้อมใจ'

| |
อ่าน : 2,054

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

\'วัดสะอาด-จังหวัดสะอาด-ประชาพร้อมใจ\' thaihealth

จ.ลำปางเปิดกิจกรรม 'วัดสะอาด-จังหวัดสะอาด-ประชาพร้อมใจ'

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงนามบันทึกตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเสริมสร้างให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะ ตามแนวทาง 5 ส ได้แก่ สะสาง การลดสิ่งที่ใม่จำเป็นความพอดีกับการใช้ประโยชน์ สะดวกการจัดสรรแบ่งอุปกรณ์หรือทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อง่ายแก่การใช้งาน สะอาด การรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ให้พร้อมใช้งาน และตรวจสอบได้ สร้างมาตรฐานการสร้างระเบียบปฏิบัติร่วมกัน และปรับปรุงให้ดีขึ้นเสมอ สร้างวินัย การส่งเสริมให้ทุกคนเคารพกฎกติกา

ในส่วนของจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม Kick off "วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ" ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่วิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระภิกษุ ตัวแทนชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อให้วัดมีความสะอาด ร่มรื่น เป็นสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป และเพื่อสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาวัดและศาสนสถาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

สำหรับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายเชิญชวนให้วัดในจังหวัดลำปางเข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 วัด ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาวัดท่องเที่ยว ในเขตอำเภอเมืองลำปาง และจะขยายผลการดำเนินกิจกรรมในระดับอำเภอต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม