ออกประกาศ ห้ามนำเข้า-นำผ่านขยะจากต่างประเทศ

| |
อ่าน : 1,217

ที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ 

ออกประกาศ ห้ามนำเข้า-นำผ่านขยะจากต่างประเทศ thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าและนำผ่านขยะเทศบาลจากต่างประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้นำมาเป็นขยะในประเทศ ก่อปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้เปิดให้แสดงความคิดเห็น ก่อนนำเสนอ ครม. อนุมัติ คาดมีผลบังคับใช้ราวเม.ย.62

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. … ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล เพื่อห้ามการนำเข้าและห้าม นำผ่านขยะเทศบาล ซึ่งได้แก่ ของเสียที่รวบรวมจากบ้านเรือน โรงแรม ภัตตาคาร โรงพยาบาล ร้านค้า สำนักงาน บนถนน บนทางเท้า ของเสียจากการก่อสร้าง รื้อถอน ของชำรุดหรือของทิ้งอื่น เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงเศษกระดาษ เศษเหล็กและวัตถุหรือของอย่างเดียวกันที่คัดแยกออกจากของเสียดังกล่าวแล้ว และร่างประกาศดังกล่าวจะมีการนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนเมษายน 2562

“การออกมาตรการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการให้ความร่วมมือกับนานาประเทศในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายหรือของเสียที่อาจไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามพันธกรณีอนุสัญญาบาเซลแล้ว ยังเป็นการสกัดกั้นไม่ให้มีการนำเข้าของเสียของอันตรายมาเป็นขยะในประเทศไทย และก่อปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพอนามัยของประชาชน”

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า เฉพาะขยะมูลฝอยชุมชนภายในประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 มีปริมาณ 27.4 ล้านตันหรือ 75,046 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1.26 รัฐบาลจึงกำหนดให้การบริหารจัดการขยะภายในประเทศเป็นนโยบายเร่งด่วน ซึ่งกรมฯ ได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์รองรับ และได้เปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.dft.go.th โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด ตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งส่วนหนึ่งของอนุสัญญาฯ กำหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการนำเข้าของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น รวมถึงขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนที่ปะปนกันโดยไม่มีการคัดแยก หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าของเสียนั้นจะไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม