เลิกบุหรี่ เตรียม 3 อย่าง

| |
อ่าน : 1,083

ที่มา : คู่มือ  ง งดบุหรี่

เลิกบุหรี่ เตรียม 3 อย่าง thaihealth

แฟ้มภาพ

1 ใน 3 ของผู้ทดลองสูบบุหรี่มวนแรกด้วยความคึกคะนองจะติดและต้องสูบบุหรี่อีกต่อไปในระยะยาว

1.เตรียมวัน

วันนี้หรือไม่เกิน 2 สัปดาห์ นับจากวันนี้

2.เตรียมวาจา

บอกกล่าวความตั้งใจ  และกำหนดวันเลิกบุหรี่ ให้บิดา มารดา ภรรยา และบุตร หรือบุคคลสำคัญ ของตนรับทราบในทันทีโดยไม่ต้องรีรอ

3.เตรียมอุปกรณ์

ทิ้งอุปกรณ์การสูบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น บุหรี่ ยาเส้นกระดาษมวน ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค ที่เขี่ยบุหรี่ หรือแม้กระทั่งสิ่งของใดๆ ที่จะทำให้หวนคิดถึงบุหรี่ได้ง่าย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม