ตั้งเป้า63 จังหวัด เร่งนำผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่การบำบัด

| |
อ่าน : 570

 ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ

ตั้งเป้า63 จังหวัด เร่งนำผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่การบำบัด thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุข เร่งค้นหานำผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่เป้าหมาย 63 จังหวัด 288 อำเภอ 526 ตำบล คาดช่วง 3 เดือนจะมีเป้าหมายเข้ารับการฟื้นฟูประมาณ 14,000 คน

          นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอทางไกลกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 63 จังหวัด  เร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ว่า ได้ทำความเข้าใจ สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามนโยบาย โดยในระยะ 3 เดือนนี้ ให้เร่งค้นหา และคัดกรองนำผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดในพื้นที่โดยมุ่งเน้นการใช้ชุมชนเป็นฐาน(Community Based Treatment and Care) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเป้าหมาย 63 จังหวัด 288 อำเภอ 526 ตำบล ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปปส. และหน่วยงานด้านความมั่นคงมีข้อมูลว่ามีผู้ใช้และเสพประมาณ 14,000 คน

          นายแพทย์พิศิษฐ์ กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยบริการรองรับการบำบัดผู้เสพ/ผู้ติดยา หลายระดับทั้งในชุมชนโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ รวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต ที่ดูแลเรื่องยาเสพติดโดยตรง โดยขึ้นกับระดับความรุนแรงของการเสพติด โดยประชาชนที่มีญาติบุคคลใกล้ชิดที่ต้องการเข้ารับการบำบัดโดยความสมัครใจ สามารถแจ้งเข้ารับการบำบัดฟรีที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งนี้การสมัครใจบำบัดถือว่าไม่มีความผิด โดยผู้เข้ารับการบำบัดจะได้รับการดูแลเหมือนผู้ป่วยทั่วไป

          “กถึงพี่น้องประชาชน ให้เข้าใจว่าผู้เสพยาคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเกิดจากหลายปัจจัยไม่ใช่แค่ใช้ยาอย่างเดียวเท่านั้น ยังเกิดจากภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ โดยการช่วยกันดูแลเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะบุคคลเหล่านี้ต้องการกำลังใจ เมื่อได้รับการบำบัดเสร็จก็จะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตในสังคมเหมือนคนปกติทั่วไปและทำประโยชน์ให้สังคมได้ต่อไป โดยสังคมต้องให้โอกาส เหมือนเขาเป็นญาติเรา”นายแพทย์พิศิษฐ์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม