สธ.กำชับสถานพยาบาล เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม

| |
อ่าน : 340

ที่มา : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

สธ.กำชับสถานพยาบาล เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สถานพยาบาลในจังหวัดนราธิวาส เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและเตรียมแผนรับมืออุทกภัย พร้อมบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า จากสถานการณ์น้ำจากแม่น้ำสุไหงโกลก ล้นตลิ่งเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส จึงได้กำชับสถานพยาบาลทุกแห่ง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมแผนป้องกันอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ไม่ให้ได้รับผลกระทบขนย้ายยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่ปลอดภัย จัดหาพื้นที่ให้บริการสำรอง ในกรณีที่สถานบริการไม่สามารถเปิดให้บริการได้ รวมถึงเตรียมแผนการอพยพและระบบการส่งต่อผู้ป่วย สำรองยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทีมควบคุมโรคและทีมฟื้นฟู พร้อมให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า ได้รับรายงานจาก นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ว่า ได้จัดเตรียม ยาชุดน้ำท่วม ชุดยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์  ได้แก่  คลอรีนน้ำ  คลอรีนเม็ด  สารส้ม  ปูนขาว  ถุงขยะ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานของบุคลากรไว้สนับสนุนประชาชนที่รับผลกระทบ และลงพื้นที่ให้ความรู้ในการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคตาแดง โรคน้ำกัดเท้า อันชชาตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการจมน้ำ ซึ่งหากต้องการเวชภัณฑ์เพิ่มเติมสามารถขอรับการสนับสนุนจากททส่วนกลางได้ตลอด 24 ชั่วโมง เจ็บป่วยฉุกเฉินโทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม