"กูเกิล ราชวิถี"ใช้เอไอคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

| |
อ่าน : 1,008

ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์

แฟ้มภาพ

          กูเกิล ร่วมกับ  UN-ESCAP และ สวทน. จัดงาน “APAC AI for Social Good Summit”  ร่วมวิจัยเอไอ ในไทยเริ่มต้นด้วยการนำเอไอมาช่วยคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่เสี่ยงเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

          กูเกิล ประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific หรือ UN-ESCAP) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดงาน “APAC AI for Social Good Summit” โดย เชิญนักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชนจากทั่วเอเชียแปซิฟิก ร่วมหารือเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม พร้อมลงนามข้อตกลงร่วมกัน และประกาศเครือข่ายการวิจัยร่วมด้าน AI ในเอเชียแปซิฟิก

          มร.เคนท์ วอลเกอรฺ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายกิจการทั่วโลกของ กูเกิล กล่าวว่า ทุกวันนี้ ราใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น เอไอ ในการคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆในอนาคต ซึ่ง ตอนนี้เอไอพัฒนาไปมาก ดีฟ เลิรน์นิ่ง ทำให้เครื่องจักรเรียนรู้ได้ตัวเอง มีการนำมาใช้ทางการแพทย์ ช่วยวินิจฉัยโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง เบาหวานได้แม่นยำขึ้น ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงสิทธิต่างๆ มากขึ้น แต่แน่นอนว่า เรื่องเอไอ ไม่มีองค์กร หรือ ธุรกิจใดธุรกิจทำได้คนเดียว จึงต้องมีการจับมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ ทั่วโลก ในการนำเอไอทำการวิจัยและใช้ประโยชน์ต่างๆ

          “เอไอควรนำมาใช้ให้เกิอประโยชน์ต่อมนุษย์ แต่ไม่ควรให้ เกิดผลกระทบต่อสังคม ต้อมีความโปรงใส และ สิทธิส่วนบุคคลไม่ควรถูกละเมิดในการใช้เอไอ เช่น เทคโนโลยีจดจำใบหน้า นำมาใช้ ค้นหาคนหาย แต่ ก็เป็นดาบสองต้องไม่ถูกนำมาใช้ ในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ต้องมีการพัฒนากฎระเบียบร่วมกันเพื่อมาควบคุมไม่ให้มีผลกระทบต่อคน"

          ด้าน มร. เจย์ ยานิค รองประธาน กูเกิล ทำงานด้านเอไอ กล่าวว่า ปัจจุบันเอไอได้เข้ามามีบทบาท เหมือนเทคโนโลยีใน 20-30 ปี ก่อน ที่ช่วยพัฒนาโลก ซึ่งเอไอจะอยู่ในสถานะนั้นใน อีก 20-30 ปีข้างหน้า ซึ่ง ทางด้านเฮลท์แคร์ 7 ปี ที่ผ่านมา มีคนใช้เอไอในการทำวิจัยเรื่องสุขภาพ จำนวนมากขึ้น เอไอสามารถช่วย ตัดสินใจพยาการณ์ได้เร็วมากขึ้น 48 ชม. ช่วยให้แพทย์ วินิจฉัยและตัดสินใจได้เร็วและถูกต้องมากขึ้น

          อีกหนึ่งตัวอย่าง คือ การพยากรณ์เรื่องอุทกกภัย กูเกิลได้ทำการวิจัยเรื่องนี้ ถ้ามีระบบพยากรณ์ล่วงหน้าได้ ทำให้คนได้รับประโยชน์ลดการสูญเสีย โดยมีการวิจัยและนำมาใช้ เช่น ที่อินเดีย บังคลาเทศ โดยกูเกิลนำข้อมูลมาวิเคาะห์ล่วงหน้าจะเกิดที่ไหน เพื่อให้รับมือได้ดีขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม