ตรัง เร่งประชาสัมพันธ์เรื่องกระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์

| |
อ่าน : 316

ที่มา:สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ตรัง เร่งประชาสัมพันธ์เรื่องกระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ thaihealth

แฟ้มภาพ

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึงขอแจ้งให้ทราบว่า การจำหน่ายกระเช้าของขวัญสำเร็จรูปที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย หรือการจัดกระเช้าของขวัญที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด ไม่สามารถจะกระทำได้เพราะเป็นความผิดตามมาตรา 30 (5) และอาจจะเป็นความผิดตามมาตรา 32 กรณีที่มีการกระทำที่เป็นการโฆษณาหรือสื่อสารการตลาดร่วมด้วย

          นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึงขอแจ้งให้ทราบว่า การจำหน่ายกระเช้าของขวัญสำเร็จรูปที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย หรือการจัดกระเช้าของขวัญที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด ไม่สามารถจะกระทำได้เพราะเป็นความผิดตามมาตรา 30 (5) และอาจจะเป็นความผิดตามมาตรา 32 กรณีที่มีการกระทำที่เป็นการโฆษณาหรือสื่อสารการตลาดร่วมด้วย

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงขอชี้แจงแนวทางการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ดังนี้ การจำหน่ายกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย เข้าลักษณะเป็นการกำหนดเงื่อนไขการขายที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการขายพ่วงกับสินค้าใดโดยไม่ต้องมีเหตุผลพิเศษ ว่าเป็นการกระทำเพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นกว่าการขายสินค้าตามปกติหรือไม่

          ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการบังคับซื้อหรือขายพ่วงด้วยเหตุผลใดก็ตาม ต้องห้ามทั้งหมด เพื่อไม่ให้เป็นการชักจูงใจผู้บริโภคซื้อเกินที่ตั้งใจไว้ อันนำไปสู่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น แนวทางการจัดกระเช้าของขวัญ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นั้น ต้องไม่จัดกระเช้าของขวัญสำเร็จรูปที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย อาจจัดกระเช้าของขวัญที่มีสินค้าในรูปแบบต่างๆ กัน ให้เลือก หรือเว้นที่ในกระเช้าไว้สำหรับลูกค้าพิจารณาเพื่อเพิ่มสินค้าในภายหลัง และต้องไม่จัดทำใบปลิว รายการ โบรชัวร์ ใบแนะนำสินค้าหรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการสื่อสารการตลาดกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะเป็นความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 32

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม