เสนอคุมเข้มปล่อยบั้งไฟ/โคมลอยรับเทศกาลปีใหม่

| |
อ่าน : 647

ที่มา : แนวหน้า

เสนอคุมเข้มปล่อยบั้งไฟ/โคมลอยรับเทศกาลปีใหม่ thaihealth

แฟ้มภาพ

เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน 

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธุ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ยื่นเสนอร่างข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ. … ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 27/2559 วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และตามข้อ 4 ของคำสั่งดังกล่าว กำหนดให้กรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องดังกล่าว อีกทั้งใกล้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส วันปีใหม่และวันตรุษจีน จึงมีความจำเป็นต้องออกข้อบัญญัตินี้โดยเร็วเพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยของประชาชน 

ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่ฝ่ายบริหารจะต้องออกข้อบัญญัติบังคับใช้กฎหมาย เพราะเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้มีมติเห็นชอบ และจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา จำนวน 11 คน ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร 5 คน และฝ่ายนิติบัญญัติ 6 คน พิจารณาด่วนศึกษาภายใน 3 วัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม