เสนอคุมเข้มปล่อยบั้งไฟ/โคมลอยรับเทศกาลปีใหม่

| |
อ่าน : 915

ที่มา : แนวหน้า

เสนอคุมเข้มปล่อยบั้งไฟ/โคมลอยรับเทศกาลปีใหม่ thaihealth

แฟ้มภาพ

เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน 

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธุ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ยื่นเสนอร่างข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ. … ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 27/2559 วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และตามข้อ 4 ของคำสั่งดังกล่าว กำหนดให้กรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องดังกล่าว อีกทั้งใกล้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส วันปีใหม่และวันตรุษจีน จึงมีความจำเป็นต้องออกข้อบัญญัตินี้โดยเร็วเพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยของประชาชน 

ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่ฝ่ายบริหารจะต้องออกข้อบัญญัติบังคับใช้กฎหมาย เพราะเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้มีมติเห็นชอบ และจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา จำนวน 11 คน ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร 5 คน และฝ่ายนิติบัญญัติ 6 คน พิจารณาด่วนศึกษาภายใน 3 วัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม