ชาว 'ขุนควร' ผลักดันปลูกผักสวนครัวกินเอง

| |
อ่าน : 981

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ชาว \'ขุนควร\' ผลักดันปลูกผักสวนครัวกินเอง thaihealth

ชาว 'ขุนควร' สารพิษสะสม 43% ผลักดันปลูกผักสวนครัวกินเอง

นางชิน ใจเย็น อดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา เปิดเผยว่า จากผลการตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือดของประชาชน ต.ขุนควร อ.ปง พบจากผู้เข้ารับการตรวจ 600 คน มีสารพิษตกค้างในเลือดถึง 260 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ถือเป็นสถิติที่น่ากลัวมาก และที่มาของสารพิษที่สะสมในเลือดในร่างกาย มาจากอาหารที่รับประทานทุกวัน โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวที่ซื้อจากท้องตลาดมีสารพิษตกค้างทุกชนิด ยกเว้นพืชผักสวนครัวที่ปลูกกันเองตามบ้านเรือนและในท้องถิ่น แต่หากเป็นพืชผักสวนครัวที่นำมาจากต่างพื้นที่ จะใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต

"ตำบลขุนควร จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำโครงการผลิตและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน มีชุมชนบ้านผาตั้งเป็นชุมชนนำร่อง มีสมาชิกร่วมโครงการ 60 ครัวเรือน ซึ่ง สสส.สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก และให้ความรู้เรื่องพิษภัยของสารเคมี รณรงค์ให้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง เน้นผักกวางตุ้ง ผักกาด แตงกวา ผักสลัด คะน้า กะหล่ำปลี โดยมีแหล่งน้ำในพื้นที่รองรับ นอกจากป้องกันอันตรายจากสารพิษตกค้างแล้ว ยังทำให้คนในครัวเรือนได้ออกกำลังสุขภาพแข็งแรง เน้นปลูกไว้กินเอง หากเหลือขายก็แบ่งปันสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจและจะขยายผลไปทั้งตำบล"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม