ชาว 'ขุนควร' ผลักดันปลูกผักสวนครัวกินเอง

| |
อ่าน : 1,660

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ชาว \'ขุนควร\' ผลักดันปลูกผักสวนครัวกินเอง thaihealth

ชาว 'ขุนควร' สารพิษสะสม 43% ผลักดันปลูกผักสวนครัวกินเอง

นางชิน ใจเย็น อดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา เปิดเผยว่า จากผลการตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือดของประชาชน ต.ขุนควร อ.ปง พบจากผู้เข้ารับการตรวจ 600 คน มีสารพิษตกค้างในเลือดถึง 260 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ถือเป็นสถิติที่น่ากลัวมาก และที่มาของสารพิษที่สะสมในเลือดในร่างกาย มาจากอาหารที่รับประทานทุกวัน โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวที่ซื้อจากท้องตลาดมีสารพิษตกค้างทุกชนิด ยกเว้นพืชผักสวนครัวที่ปลูกกันเองตามบ้านเรือนและในท้องถิ่น แต่หากเป็นพืชผักสวนครัวที่นำมาจากต่างพื้นที่ จะใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต

"ตำบลขุนควร จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำโครงการผลิตและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน มีชุมชนบ้านผาตั้งเป็นชุมชนนำร่อง มีสมาชิกร่วมโครงการ 60 ครัวเรือน ซึ่ง สสส.สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก และให้ความรู้เรื่องพิษภัยของสารเคมี รณรงค์ให้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง เน้นผักกวางตุ้ง ผักกาด แตงกวา ผักสลัด คะน้า กะหล่ำปลี โดยมีแหล่งน้ำในพื้นที่รองรับ นอกจากป้องกันอันตรายจากสารพิษตกค้างแล้ว ยังทำให้คนในครัวเรือนได้ออกกำลังสุขภาพแข็งแรง เน้นปลูกไว้กินเอง หากเหลือขายก็แบ่งปันสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจและจะขยายผลไปทั้งตำบล"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม