มอบโล่-เกียรติบัตร ให้ อสม. ช่วยคนเลิกสูบ

| |
อ่าน : 908

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

มอบโล่-เกียรติบัตร ให้ อสม. ช่วยคนเลิกสูบ thaihealth

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โครงการพัฒนาและสนับสนุนให้ อสม. ให้มีสมรรถนะในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 61 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โครงการพัฒนาและสนับสนุนให้ อสม. มีสมรรถนะในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ พ.ศ.2561-2562 โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นผู้สนับสนุนโครงการ ณ  ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  การดำเนินโครงการด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุนให้ อสม. มีทัศนะในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่เป็นงานสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาและขยายเครือข่ายในระดับชุมชนเพื่อช่วยกันดูแลสุขภาพประชาชน จากพิษภัยของควันยาสูบและป้องกันเด็กจากการเริ่มเสพยาสูบ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่ายและต้องมีความต่อเนื่อง สอดแทรกในงานประจำทั้งอุปกรณ์สาธารณสุขในโรงพยาบาล บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำในชุมชน แต่มีบทบาทสำคัญในการร่วมมือกันทำงานร่วมกัน ทำให้สังคมไทยปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่และยาสูบทุกประเภท โดยดำเนินโครงการร่วมกับอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเนินมะปราง และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชนจำนวน 3 แห่ง โรงพยาบาลสุขภาพตำบล 23 แห่ง และสถานีอนามัย 1 แห่ง จำนวน  200 หมู่บ้าน 32,311 หลังคาเรือน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม