ตรวจสภาพการจ้างและการทำงานแรงงาน

| |
อ่าน : 420

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

ตรวจสภาพการจ้างและการทำงานแรงงาน  thaihealth

จังหวัดสมุทรปราการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจตรวจสภาพการจ้างและการทำงานในเรือประมงทะเล กวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการทำประมงที่ผิดกฎหมาย

คณะทำงานศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจเรือประมงทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงเรือของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือปฏิบัติงานออกตรวจสภาพการจ้างและการทำงานในเรือประมงทะเล กวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการทำประมงที่ผิดกฎหมาย แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

การออกตรวจสอบเรือประมงในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย การบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้ลดลง เพื่อให้ประเทศไทยหลุดจากการจัดลำดับเป็น Tier 2 Watch List ใน TIP Report ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยต่อนานาประเทศ จากการออกตรวจเรือประมงที่ทำการประมงบริเวณพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 8 ลำ ลูกเรือชาวไทย 26 คน เมียนมา 35 คน กัมพูชา 5 คน และลาว 3 คน ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม