เปิด 'งานสังคมสุขใจ' ครั้งที่ 5

| |
อ่าน : 2,658

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยโพสต์

เปิด \'งานสังคมสุขใจ\' ครั้งที่ 5 thaihealth

เริ่มแล้ว!!งานสังคมสุขใจครั้งที่ 5 คนแห่เที่ยวงานงานสุดคึกคักร่วมเท่นอกกรอบ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตสมดุล

เมื่อวันที่ 7 ธค.2561 งานสังคมสุขใจครั้งที่ 5 ภายใต้คอนเซปต์ “เท่นอกกรอบ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล” สามพรานโมเดล และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่สวนสามพราน จ. นครปฐม โดยมีผู้สนใจมาร่วมงานอย่างล้นหลาม เพื่อซื้อพืชผักและสินค้าอินทรีย์ตรงจากเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดล และเครือข่ายจากทั่วประเทศเกือบ 300 ราย รวมถึงช้อปความรู้และแรงบันดาลใจ กระบวนการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ทั้งเรื่องการปลูก การตลาดและมาตรฐานอินทรีย์ การจัดการเรื่องท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ และการสร้างผู้นำร่วมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ระบบอาหาร รวมถึงการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล

โดยไฮไลท์ ที่ได้รับความสนใจอย่างสูงในปีนี้ คือ การเปิดตัวสามพรานโมเดล อะคาเดมี่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ระบบอาหารอินทรีย์ และการเปิดรับสมัคร นักขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล รวมถึงการร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม Go Green ในงานนี้ด้วย

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานสังคมสุขใจ กล่าวว่า ดีใจที่เห็นทุกภาคส่วนมาร่วมขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ โดยกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งในส่วนของทางรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรมาตลอด เพราะภาคเกษตรเป็นกำลังและรายได้หลักที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศ ซึ่งสิ่งที่ทางสามพรานโมเดลได้ขับเคลื่อน และมีการเชื่อมโยงความร่วมมือแบบบูรณาการให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริงนั้น นับว่าสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน สามารถขยายผลไปได้อย่างเป็นวงกว้างในภูมิสังคมอื่นๆ

เปิด \'งานสังคมสุขใจ\' ครั้งที่ 5 thaihealth

การขับเคลื่อนสามพรานโมเดล เป็นความภาคภูมิใจของทั้งจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย ที่มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเกิดเป็นต้นแบบที่เป็นรูปธรรม สร้างสรรค์ ผลิตองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงการมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน สามารถพัฒนาต่อยอด ขยายผลไปสู่ความยั่งยืนและสมดุลในด้านของการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันดีงาม ในภูมิสังคมอื่นๆ

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และประธาน จัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 5 เปิดเผยว่า ภูมิใจที่ งานสังคมสุขใจ ได้รับการตอบรับจากประชาชนคนไทยทั้งในกรุงเทพ นครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ซึ่งปีนี้นับว่ามีความคึกคักมากกว่าทุกปี อันเป็นผลมาจากความตื่นตัวเรื่องสุขภาพ การส่งเสริมและการกระตุ้นจากภาครัฐ กระแสการบริโภคอาหารอินทรีย์ การท่องเที่ยวนอกกรอบ รวมถึงความตื่นตัวเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรอินทรีย์ ชุมชน ปัญหาการระบบนิเวศน์จากการใช้สารเคมีในการทำเกษตร ตลอดจนความต้องการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และสิ่งแวดล้อม อยากมีแรงบันดาลใจทำในสิ่งที่แตกต่างที่มีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น และอยากมามีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์เพื่อสร้างระบบอาหารที่สมดุลกับสามพรานโมเดล

เปิด \'งานสังคมสุขใจ\' ครั้งที่ 5 thaihealth

ด้าน คุณอภิรตี  สีบุญเรือง รองผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยินดีที่ได้เห็นการเติบโตของการสามพรานโมเดลซึ่งขับเคลื่อนมาแล้ว 8 ปี โดยถือเป็นต้นแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและในภูมิสังคมอื่นๆ และรู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมจัดงานสังคมสุขใจ ซึ่งเป็นงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย คือไม่เพียงแต่กระตุ้นเรื่องสุขภาพ การท่องเที่ยวเท่านั้น ยังเป็นการยกระดับคุณค่าทางจิตใจ สร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม ขยายองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชน อันจะเป็นการสร้างรายได้กระจายไปสู่ท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม อีกทั้งเปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในประเทศ เน้นการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง

ส่วน ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนัก ๕ สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม (สสส.) กล่าวว่า ทางสำนักฯ จึงมุ่งส่งเสริมอาหารปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยได้เข้าใจ และเข้าถึงอาหารที่มีความปลอดภัยได้เท่าเทียมกันมากขึ้น จึงได้สนับสนุนการขับเคลื่อนสามพรานโมเดลมาอย่างต่อเนื่อง และดีใจที่มีการจัดงานสังคมสุขใจขึ้น อันจะทำให้ทุกภาคส่วน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาพกัน และทำให้ผู้บริโภคตื่นตัวและสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

เปิด \'งานสังคมสุขใจ\' ครั้งที่ 5 thaihealth

ขณะที่ นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า งานสังคมสุขใจครั้งที่ 5 ซึ่งรวมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จากทุกภาคส่วน เป็นโอกาสสำคัญที่ พี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงจะเข้ามาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ เพื่อร่วมกันก้าวไปสู่การสร้างระบบอาหารที่สมดุลร่วมกัน รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด ในฐานะจังหวัดนำร่องด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดนครปฐมดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับทางสามพรานโมเดลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดนครปฐมก้าวไปสู่การเป็นจังหวัดอาหารปลอดภัยต้นแบบ และจังหวัดนำร่องเกษตรอินทรีย์ในที่สุด

โดยในปีนี้มีความพิเศษ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักบทบาทและยกระดับศักยภาพการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารอินทรีย์ จึงได้มีการเปิดตัวสามพรานโมเดลอะคาเดมี่ พร้อมจัดนิทรรศการ เปิดรับสมัครนักขับเคลื่อน จัดการเสวนาในเชิงลึก เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ การเชื่อมโยงคนทั้งห่วงโซ่ ของสามพรานโมเดล รวมถึงการเปิดเวทีโคชชิ่ง ชวนผู้เชี่ยวชาญ มาเล่าเส้นทางการขับเคลื่อนและให้คำแนะนำ รวมถึงการเปิดหลักสูตรอบรมคลอบคลุมเรื่อง การให้ความรู้เกษตรอินทรีย์เบื้องต้น การขับเคลื่อนสามพรานโมเดล การสร้างผู้นำเชิงระบบ การสร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำองค์ความรู้ของสามพรานโมเดลไปขยายผลต่อยอดได้อีกด้วย

งานสังคมสุขใจครั้งที่ 5 จัดขึ้น 3 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-17.00น. ในพื้นที่ของสวนสามพราน โดยแบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็นโซนต่างๆ 11 โซน ได้แก่ โซนความรู้เกี่ยวกับขับเคลื่อนของสามพรานโมเดล โซนปฐมออร์แกนิก และ คิดส์โซน จัดแสดงนิทรรศการเส้นทางกล้วยครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การแปรรูป และจำหน่าย โซนตลาดสุขใจ จำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ อาหารอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย โซนร้านค้าออร์แกนิก เป็นต้น ในงาน ยังรวมถึงการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยตลอดงานจะงดการใช้ถุงหิ้วพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก แก้วพลาสติก และหลอดพลาสติก เน้นให้ทุกคนที่มางานนำถุงผ้า และกระบอกน้ำมาใช้เอง โดยในงานมีน้ำดื่มสะอาดให้เติมได้ตลอด ขณะที่เกษตรกรอินทรีย์ ร้านค้าที่มาออกบูธ ต่างร่วมใจมอบส่วนลด ของแถม ให้ลูกค้าที่นำถุงผ้ามาใช้เป็นพิเศษ และมีโซนจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และถุงผ้า เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่ได้นำมาได้ช้อปช่วยโลกไปพร้อมกันๆ รวมถึงการจัดการขยะแบบ Zero Waste ด้วย

ประชาชนผู้สนใจ สามารถมาร่วมงานสังคมสุขใจ “เท่นอกกรอบขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิต ที่ สมดุล” ตั้งแต่ศุกร์ที่ 7 ถึง อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร 034 322 588-93 หรือติดตามที่ Facebook/สามพรานโมเดล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม