กรมควบคุมโรคขยายผลการดำเนินงานไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก

| |
อ่าน : 905

ที่มา :  สยามรัฐ

กรมควบคุมโรคขยายผลการดำเนินงานไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก  thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรคขยายผลการดำเนินงานไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก เข้าถึงการรักษาทุกสายพันธุ์ ตั้งเป้าปี64ลดติดเชื้อ คุ้มครองสิทธิป่วยตับอักเสบซี

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ครั้งที่ 1/2561 มีมติเห็นชอบให้ขยายผลการดำเนินงานไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก ใน 12 จังหวัดนำร่องให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านกลไก MCH board (Maternal Child Health Board) และให้หารือผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมควบคุมโรค ดำเนินการพื้นที่นำร่องทั้งการดำเนินงานที่เข้าถึง คัดกรอง และรักษาในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงไวรัสตับอักเสบบีและซี

ทั้งนี้ ทาง สปสช.จะพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินในการตรวจคัดกรอง การยืนยันในชุดสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมประชาชนที่มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีทุกราย รวมถึงพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การรักษาผู้ป่วยโรคตับอักเสบซีเรื้อรังโดยไม่เลือกปฏิบัติ สนับสนุนการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีทุกสายพันธุ์ โดยเสนอให้บรรจุในบัญชียาหลัก และให้แพทย์ทั่วไปสามารถรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้

โดยมีแผนกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ภายใต้แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดพ.ศ.2562-2564 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีอย่างเป็นรูปธรรมมีเป้าหมายเพื่อลดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงภายในปี 64

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม