กทม.คุมเข้มกระเช้าปีใหม่ต้องมีคุณภาพ

| |
อ่าน : 1,467

ที่มา : แนวหน้า

กทม.คุมเข้มกระเช้าปีใหม่ต้องมีคุณภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

กทม.คุมเข้มแนะหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ 5 ประเภท

นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินการควบคุมดูแลการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำทุกปีเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้มีการประชุมชี้แจง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับกระเช้าของขวัญที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่สุ่มตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่ทั้ง 50 เขต ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สำหรับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ 5 ประเภท ได้แก่ 1.กระเช้าของขวัญประเภทอาหารบรรจุภัณฑ์ 2.กระเช้าของขวัญประเภทผัก/ผลไม้สด3.กระเช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 4.กระเช้าสินค้าทางเลือกอื่นๆ และ 5.กระเช้าที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกประเภทต้องแสดงวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือวันที่ควรบริโภคก่อนของอาหารทุกชนิดมีราคาสินค้า และรายละเอียดสินค้า โดยสินค้าในกระเช้าต้องมีระยะเวลาก่อนหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน ในส่วนของกระเช้าผัก/ผลไม้ต้องตั้งวางกระเช้ารอจำหน่ายวันต่อวันหรือไม่เกิน 3 วัน กระเช้าที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามวางจำหน่ายหรือตั้งแสดงเด็ดขาด หากตรวจพบมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากประชาชนไม่พอใจในสินค้าหรือสินค้าเสียหายชำรุด ไม่ตรงตามที่แจ้ง สามารถนำมาเปลี่ยนหรือคืนได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพมหานคร จะมอบป้ายรับรองแสดงการเข้าร่วมโครงการการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญของกรุงเทพมหานคร ให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและสามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค โดยประชาชนผู้บริโภคสามารถดูหลักเกณฑ์การจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ปี 2562 ด้วยการสแกน QR code ของกรุงเทพมหานคร ที่ปรากฏในป้ายรับรอ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม