ยูนิเซฟประเทศไทย รณรงค์สิทธิเด็ก

| |
อ่าน : 1,056

ที่มา :  มติชน

ยูนิเซฟประเทศไทย รณรงค์สิทธิเด็ก thaihealth

แฟ้มภาพ

เป็นอีกหนึ่งองค์กรเพื่อสังคม ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน สำหรับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ที่จัดงานครบรอบ 70 ปี ณ ลานบีคอน 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด "70 ปียูนิเซฟ ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตเด็กทุกคน"

ยูนิเซฟ มีผลงานโดดเด่นและสร้างประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยจำนวนมาก ดังที่ปรากฏตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาทิ โครงการวัคซีนป้องกันวัณโรค การส่งเสริมน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยในพื้นที่ชนบท นโยบายด้านสาธารณสุขระดับชาติ การออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2540 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และการยุติการแพร่เชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูกทั้งยังก่อให้เกิดความตระหนักถึง "สิทธิของเด็ก"

นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย และทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่สามารถดำเนินแผนงานได้ด้วยเงินสนับสนุนโดยตรงจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนคนไทย เพราะทุกภาคส่วนต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ในการเป็นทูตสันถวไมตรี ก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม

"ในช่วงปี 2530 ขณะนั้นผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยในปี 2546 อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก สูงกว่า 10% ทางรัฐบาลจึงร่วมมือกับยูนิเซฟและภาคประชาสังคมดำเนินโครงการยุติการแพร่เชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก โดยเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบสาธารณสุข รัฐบาลได้ออกโครงการป้องกันเอชไอวีเอดส์ระดับชาติ ซึ่งเป็น 'ฉบับแรกในเอเชีย' และได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 3 แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในโลก และในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็น 1 ใน 2 ของประเทศทั่วโลกที่สามารถยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ให้มีอัตราที่ต่ำกว่า 2% แต่งานของเรายังไม่สิ้นสุด ด้วยปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ ในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงต้องทำทุกวิถีทางที่จะทำให้เด็กและเยาวชนของเราให้มีศักยภาพสูงสุด เพื่อให้แน่ใจว่าเยาวชนไทยพร้อมที่จะเติบโตเป็นนักคิด หรือผู้นำสำคัญในอนาคต" อดีตนายกรัฐมนตรีกล่าว

ขณะที่ นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า ในขณะที่เราฉลองครบรอบ 70 ปีแห่งพัฒนาการและความสำเร็จเพื่อสิทธิของเด็กในประเทศไทยในวันนี้ ภารกิจและแผนงานต่างๆ ยังคงดำเนินต่อไป เพราะการต่อสู้เพื่อเด็กนั้นยังไม่จบ ด้วยยังมีเด็กอีจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมเพื่อเติบโตอย่างเต็มศักยภาพไปมีอนาคตที่สดใส อาทิ มีเด็ก 19.5% มีชีวิตความเป็นอยู่ยากจนขั้นรุนแรง 125 ล้านคน อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และ 61 ล้านคน เรียนไม่จบตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นสิ่งที่ต้องมุ่งเน้นในปีต่อไป คือการทำงานเพื่อเด็กทุกคน ไม่เพียงแต่ "เด็กไทย" เท่านั้น แต่หมายถึงเด็กทุกคนที่อยู่ในเมืองไทย โดยไม่คำนึงถึงชาติ ศาสนา หรือท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กที่ไร้สัญชาติทุกคนจะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน และมีโอกาสได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ

ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ 70 ปี ยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้สร้างแคมเปญ "อาร์ต ฟอร์ เดอะ ฟิวเจอร์" (Art for The Future) ร่วมกับ 16 ศิลปินชาวไทยสร้างผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เพื่อสะท้อนปัญหา และความท้าทายที่เด็กไทยต้องพบ เจอในปัจจุบัน จัดแสดงทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์สิทธิเด็กในไทยและสร้างแรงบันดาลใจให้ สังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม