สธ.มีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ปลอดการแพร่เชื้อมาลาเรีย

| |
อ่าน : 581

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สธ.มีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ปลอดการแพร่เชื้อมาลาเรีย thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการกำจัดโรคมาลาเรีย ตามโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยา ในประเทศลุ่มน้ำโขง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมร่วมกับผู้บริหารหรือผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวม 85 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้สนับสนุนและร่วมดำเนินการตามบทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งโรคไข้มาลาเรีย และโรคภัยสุขภาพอื่นๆ ที่ยังเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัด ได้แก่โรคไข้เลือดออก อุบัติเหตุจราจรและการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ทุรกันดาร

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการกำจัดมาลาเรียดื้อยา ในประเทศลุ่มน้ำโขง โดยมีเป้าหมายให้พื้นที่ทุกอำเภอในประเทศไทยปลอดการแพร่เชื้อมาลาเรีย ภายในปี 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงแสวงหาความร่วมมือจากเครือข่าย เพื่อให้ชาวแม่ฮ่องสอนมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม