สธ.มีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ปลอดการแพร่เชื้อมาลาเรีย

| |
อ่าน : 463

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สธ.มีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ปลอดการแพร่เชื้อมาลาเรีย thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการกำจัดโรคมาลาเรีย ตามโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยา ในประเทศลุ่มน้ำโขง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมร่วมกับผู้บริหารหรือผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวม 85 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้สนับสนุนและร่วมดำเนินการตามบทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งโรคไข้มาลาเรีย และโรคภัยสุขภาพอื่นๆ ที่ยังเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัด ได้แก่โรคไข้เลือดออก อุบัติเหตุจราจรและการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ทุรกันดาร

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการกำจัดมาลาเรียดื้อยา ในประเทศลุ่มน้ำโขง โดยมีเป้าหมายให้พื้นที่ทุกอำเภอในประเทศไทยปลอดการแพร่เชื้อมาลาเรีย ภายในปี 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงแสวงหาความร่วมมือจากเครือข่าย เพื่อให้ชาวแม่ฮ่องสอนมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม