ปัจจัยที่สามารถจูงใจให้เลิกสูบบุหรี่

| |
อ่าน : 2,343

ที่มา : คู่มือ  ง งดบุหรี่

ปัจจัยที่สามารถจูงใจให้เลิกสูบบุหรี่ thaihealth

แฟ้มภาพ

หากลองเลิกด้วยตนเองแล้ว ยังไม่สามารถเลิกได้สำเร็จ  อาจพิจารณา หาตัวช่วย  ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีหลายอย่าง ได้แก่ 1600 สายด่วนเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ  คลินิกฟ้าใส ร้านยาอาสา และสมุนไพรไทย นอกจากนี้ ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจก็สามารถเป็นตัวช่วยได้

1.เพื่อสุขภาพ

ผู้ใหญ่ที่ห่วงสุขภาพจะกระตุ้นให้เลิกสูบได้ เช่น  วิ่งแป๊ปเดียวก็เหนื่อย หายใจไม่ออก  และการเจ็บป่วยอาจเป็นจุดเริ่มต้นการเลิกสูบได้เช่นกัน

2.เพื่อครอบครัว/คนที่รัก

ห่วงคนที่รัก  กลัวเป็นโรค กลัวลูกทำตาม กลัวแม่เสียใจ กลัวเสียภาพลักษณ์  กลัวแก่เร็ว กลัวหางานยาก กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับการสูบบุหรี่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม