กินอาหารอย่างถูกวิธี

| |
อ่าน : 2,352

ที่มา : คู่มือ ก กินน้อย อ่อนหวาน มันน้อย ถอยเค็ม

กินอาหารอย่างถูกวิธี thaihealth

แฟ้มภาพ

กินอาหารอย่างถูกวิธี  ตามแพทย์แผนตะวันตก คือปฏิบัติดังนี้ 

1.กินช้า

เคี้ยวให้ละเอียด  กินอย่างมีสติ  รับรู้ว่ากำลังกินอะไร

2.ถูกเวลา

หนักมื้อเช้า  เบามื้อเที่ยง  เลี่ยงมื้อเย็น งดมื้อดึก

3.อย่ารับพิษ

 • กินอาหารที่สะอาด  และปราศจากการปนเปื้อน  ล้างผักผลไม้ก่อนกิน  สำหรับเนื้อสัตว์  ให้ปรุงจนสุกด้วยความร้อนก่อนกิน
 • เลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จ  จากร้านที่ถูกสุขลักษณะ  และเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ
 • ในกรณีอาหารพร้อมปรุง  ควรสังเกตจากฉลากเป็นสำคัญ  ต้องระบุชื่ออาหาร  ส่วนประกอบ สถานที่ผลิต  วันเวลาที่ผลิต  และวันหมดอายุที่ชัดเจน
 • ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนกินอาหาร  และหลังจากใช้ส้วม  กินอาหารที่ร้อน ใช้ช้อนกลาง

4.ขับพิษออกจากร่างกาย

 • ควรขับถ่ายเป็นประจำทุกวัน

5.กินอาหารครบ 5 หมู่

 • ผัก 2 ส่วน : ข้าว 1 ส่วน : เนื้อ 1 ส่วน
 • ผลไม้ ¾ ส่วน
 • ไขมัน น้อยๆ
 • ดื่มน้ำสะอาด 6-8 แก้วต่อวัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
 • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม