การคุกคามทางเพศคืออะไร?

| |
อ่าน : 1,776

ที่มา: เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง

การคุกคามทางเพศคืออะไร? thaihealth

แฟ้มภาพ

                การคุกคามทางเพศ หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “การลวนลามทางเพศ” หมายถึง การกระทําาหรือการแสดงออกในทางเพศ  ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม  ผ่านการใช้สายตา ท่าทาง เสียง คําาพูด ร่างกาย หรือสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ทําาให้ผู้ที่ตกเป็นเป้าของการกระทําานั้น รู้สึกเดือดร้อนรําาคาญ อึดอัด ไม่พอใจ เครียด หวาดระแวง หวาดกลัว และรู้สึกไม่ปลอดภัย

                การคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะเกิดได้ทั้งบนขนส่งมวลชน เช่น รถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า เรือ รถทัวร์ รถตู้ รถสองแถว เครื่องบิน หรือบนขนส่งสาธารณะที่ผู้โดยสารต้องเดินทางไปกับคนขับตามลําาพัง  เช่น  รถแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง  และอาจเกิดทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีผู้โดยสารหนาแน่น หรือในช่วงที่ผู้โดยสารบางตา ทั้งกลางวันและกลางคืน  และยังอาจเกิดที่บริเวณ ป้ายรถเมล์ ชานชลา ท่ารถ ท่าเรือ สถานีขนส่ง หรือสนามบินได้ด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม