พัฒนาการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของไทยสู่ยุค 4.0

| |
อ่าน : 1,818

ที่มา : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ

พัฒนาการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของไทยสู่ยุค 4.0 thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของประเทศสู่ยุค 4.0 เร่งปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำงาน และพัฒนาผู้ประกอบการ – ผู้บริโภคให้ตระหนักเรื่องอาหารปลอดภัย เผยขณะนี้มีต้นแบบจังหวัดอาหารปลอดภัย 12 แห่ง มีระบบควบคุมหลักสากล

นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยของประเทศสู่ยุค 4.0 ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และอีกหลายหน่วยงาน โดยมีกลยุทธ์เร่งพัฒนาใน 3 ส่วนหลัก คือ 1.พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย ปฏิบัติได้จริง สนับสนุนผู้ประกอบการเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 2.นำเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการทำงานเพื่อให้ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลทั้งระบบฐานข้อมูล ระบบแจ้งเตือน และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ สร้างจิตสำนึกด้านอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการและสนับสนุนผู้บริโภคให้มีความรู้เท่าทันทางสุขภาพ

ในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยขณะนี้ มีจังหวัดต้นแบบอาหารปลอดภัยแล้ว 12 จังหวัด คือ ลำปาง ระนอง ชัยภูมิ สระบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี พัทลุง น่าน เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ สงขลา และสมุทรสาคร มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบการกำกับควบคุมอาหารปลอดภัยตามหลักสากล CODEX (CCFICS) และกฎอนามัยระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยอาหาร (IHR) สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยอาหารสด เนื้อสัตว์ พืชผัก ผลไม้ ทุกชนิดที่เป็นอาหารจากภาคการเกษตร ในจังหวัดต้นแบบได้รับการตรวจสอบคุณภาพให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อาหาร และตั้งเป้าจะขยายจังหวัดต้นแบบอย่างต่อเนื่อง 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม