พัฒนาการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของไทยสู่ยุค 4.0

| |
อ่าน : 875

ที่มา : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ

พัฒนาการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของไทยสู่ยุค 4.0 thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของประเทศสู่ยุค 4.0 เร่งปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำงาน และพัฒนาผู้ประกอบการ – ผู้บริโภคให้ตระหนักเรื่องอาหารปลอดภัย เผยขณะนี้มีต้นแบบจังหวัดอาหารปลอดภัย 12 แห่ง มีระบบควบคุมหลักสากล

นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยของประเทศสู่ยุค 4.0 ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และอีกหลายหน่วยงาน โดยมีกลยุทธ์เร่งพัฒนาใน 3 ส่วนหลัก คือ 1.พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย ปฏิบัติได้จริง สนับสนุนผู้ประกอบการเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 2.นำเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการทำงานเพื่อให้ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลทั้งระบบฐานข้อมูล ระบบแจ้งเตือน และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ สร้างจิตสำนึกด้านอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการและสนับสนุนผู้บริโภคให้มีความรู้เท่าทันทางสุขภาพ

ในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยขณะนี้ มีจังหวัดต้นแบบอาหารปลอดภัยแล้ว 12 จังหวัด คือ ลำปาง ระนอง ชัยภูมิ สระบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี พัทลุง น่าน เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ สงขลา และสมุทรสาคร มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบการกำกับควบคุมอาหารปลอดภัยตามหลักสากล CODEX (CCFICS) และกฎอนามัยระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยอาหาร (IHR) สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยอาหารสด เนื้อสัตว์ พืชผัก ผลไม้ ทุกชนิดที่เป็นอาหารจากภาคการเกษตร ในจังหวัดต้นแบบได้รับการตรวจสอบคุณภาพให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อาหาร และตั้งเป้าจะขยายจังหวัดต้นแบบอย่างต่อเนื่อง 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เตี้ย  ค่าอาหารกลางวัน  ปฐมนิเทศ  สื่อสร้างสุข  Talk about sex  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานโครงการ พัฒนาศักยภาพแพทย์ การเลี้ยงดูด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์  Jordan Panayotov  วัคซีนโปลิโอ  ทัศนีย์  บำรุงครรภ์  ดูแลใกล้ชิด  นมหมัก  จีรพันธ์ พิมพ์สว่าง  เท่าทันลูก  แนวคิดทางศาสนา  เพศหญิง  เครือข่ายเภสัช  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 2 smoke free school bangkok  โรคขยันทำงาน  พัฒนาการเด็ก  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม