เด็กไทยวิกฤติทางความคิดเพราะระบบการศึกษาไม่หนุน

โดย
| |
อ่าน : 2,496

 

การเรียนการสอนก็ไม่เคยเอื้อให้เด็กโต้แย้งหรือตั้งข้อสงสัยและหาข้อพิสูจน์กับครู เด็กไทยส่วนใหญ่เชื่อในข้อมูลเดิมๆ ที่ครูสอน

ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ประธานค่ายเด็กเก่งสมองไว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ขณะนี้สังคมไทยมีระบบความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเด็กที่ไม่ถูกต้อง การเรียนการสอนก็ไม่เคยเอื้อให้เด็กโต้แย้งหรือตั้งข้อสงสัยและหาข้อพิสูจน์กับครู เด็กไทยส่วนใหญ่เชื่อในข้อมูลเดิมๆ ที่ครูสอน บอก ในขณะที่ข้อมูลต่างๆ มีมากมาย และช่องทางการหาความรู้ก็มีเพิ่มมากขึ้น การปลูกฝังให้เด็กมีความคิด และวิจารณญาณอยู่ในขั้นวิกฤติ ในเด็กชั้นประถมศึกษานั้น มีการสรุปเรื่องต่างๆ อย่างขาดความเหมาะสม เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น ความรู้ไม่พอ วุฒิภาวะด้านต่างๆ ไม่เพียงพอ คิดว่าถูกเพราะบางส่วนมักถูกการยึดจากความคิดตนเองเป็นหลัก สืบเนื่องจากพัฒนาการของเด็กวัยนี้ที่มักยึดตนเองเป็นหลัก เด็กจะซึมซับทัศนคติและความคิดเห็นจากผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดธรรมชาติ

ผศ.ดร.อุษณีย์ กล่าวด้วยว่า การฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงต้องฝึกเรื่องหลักๆ 2 เรื่องคือ 1.การเรียนรู้ว่าจะถามอย่างไร 2.เรียนรู้ว่าจะใช้เหตุผลอย่างไร ผู้ใหญ่ทั่วไปมักคุ้นเคยกับการใช้คำถามของเด็ก แต่เหตุผลของเด็กผู้ใหญ่มักไม่ยอมรับ ส่วนใหญ่การใช้เหตุผลมักมาจากการเปรียบเทียบ การจดจำจากสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกว่าควรเป็นอย่างนั้น ด้วยเหตุนี้เองค่ายเด็กเก่งสมองไวจึงพยายามสร้างปัจจัยทางความคิดที่ดีให้กับเด็ก เช่น ความพร้อมในการใช้เหตุผล ความเต็มใจที่จะคิดอย่างท้าทาย การต้องการความจริง เราต้องการสร้างนักคิดรุ่นเยาว์ เป็นเวทีสร้างนักคิดเพื่อให้เด็กไทยได้มีวิธีคิดอย่างมีเหตุผล มีความสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารความรู้จากหลายๆ แห่ง คิดอย่างรอบคอบ รอบด้าน และไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ

ประธานค่ายเด็กเก่งสมองไว กล่าวต่อว่า กิจกรรมค่ายเป็นการสร้างตะแกรงทางความคิดให้เด็ก มีการกรองความคิด แยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริง โดยใช้การบูรณาการกับสาระวิชาการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และศิลปะ ที่ส่งเสริมให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผล สนุกกับการตั้งสมมุติฐาน การค้นหาความจริง การคิดรอบด้าน เด็กจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง และสามารถพัฒนาทักษะในเรื่องการปรับตัวเมื่อเด็กต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะมีประโยชน์และเทียบได้กับภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองจากสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้เด็กสามารถที่จะเลือกสรรหาสิ่งที่เหมาะสมให้กับตนเอง ซึ่งการคิดสามารถที่จะพัฒนาและฝึกฝนได้โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเล็ก สำหรับผู้ปกครองท่านใดสนใจอยากได้รับความรู้เพิ่มเติม ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร.0-2260-2601 กด 11-12 หรือ 0-2259-6173www.giftedcenter.org

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม